Oto co ks. Janusz Stefaniuk przekazał swoim parafianom w jednym z listów "Tu Proboszcz":

 

"Myśl o stworzeniu i umieszczeniu wyobrażenia Św. Józefa Robotnika towarzyszyła mi już od długiego czasu. Ale wszystko potrzebuje dojrzeć; na wszystko Pan Bóg przewiduje najlepszy czas, okoliczności i posługuje się konkretnymi ludźmi. W ubiegłym roku, będąc w Nowym Sączu, w bazylice Św. Małgorzaty znalazłem taki obraz - właśnie Św. Józefa Robotnika z Jezusem w jednym z bocznych ołtarzy. A ponieważ przedtem, proboszczem w tej bazylice, zanim został powołany do godności biskupiej, był obecny Biskup Andrzej Jeż, Biskup Diecezjalny z Tarnowa - mój kolega z warszawskich studiów w ATK, poprosiłem go o pomoc w zdobyciu dobrych zdjęć tego obrazu, co chętnie, po przyjacielsku uczynił.

 

Gdy nasi parafianie, Państwo Jadwiga i Jan Gołębiewscy z Wołyniec zaproponowali, że chcieliby pozostawić po sobie pamiątkę w naszej świątyni, zaproponowałem ufundowanie takiego właśnie obrazu. Przystali na ten pomysł ochotnie. O namalowanie kopii poprosiłem dyplomowanego konserwatora zabytków - pana Romualda Wyszyńskiego, z czego wywiązał się znakomicie. Drewnianą ramę, którą pan Wyszyński pokrył w wielu partiach 23 karatowym złotem w płatkach, wykonał pan Stanisław Pastor z Siedlec. Przy ostatnim remoncie i malowaniu kościoła, aby stworzyć miejsce dla wizerunku Patrona, przenieśliśmy rzeźbę Matki Bożej ze Św. Janem przed fasadę świątyni, umieszczając ją naprzeciw rzeźby Jezusa, upadającego pod ciężarem krzyża. W ten sposób Matka Boża stała się jeszcze bardziej czytelna i rzeczywista w kontemplowaniu męki Zbawiciela, a przede wszystkim stanęła pośród nas - bez postumentu, cokołu; i tak jak my - bez wywyższania się, cierpimy, ponosimy porażki, drepczemy po naszych drogach krzyżowych, to Ona jest zawsze z nami, pośród nas: obecna, współczująca, bolesna i wskazująca - jak teraz, przed kościołem na sens cierpienia, które uświęcił Jej Syn - Jezus Chrystus. I w tym nowym umiejscowieniu jeszcze bardziej przemawia do nas, jako pokorna Służebnica Pańska; stąpająca tak samo jak i my, po tej ziemi, która nie jest jednak naszym celem, a jedynie drogą ziemskiej pielgrzymki ku Nowej Ziemi i Nowemu Niebu: w stronę Domu naszego Ojca; ku Wieczności. A teraz, przyjrzyjmy się jeszcze nowemu obrazowi Św. Józefa Robotnika:

Kilka osób zapytało mnie, dlaczego scena obrazu jest przedstawiona w polskim krajobrazie, a nie tym, z Ziemi Świętej? Odpowiedź jest prosta: obraz powstał w okresie międzywojennym, gdzie również w sztuce podkreślano piękno i walory odzyskanej Polski po zaborach i jej przepięknych krajobrazów. Z drugiej strony - czy jest coś dziwnego, jeśli autor obrazu chciał przekazać ponadczasowe przesłanie?

Oto w konkretną ludzką pracę wchodzi Bóg - Człowiek, Jezus Chrystus. Przychodzi i chce przebywać z tymi, którzy w imię Boże rozpoczynają każdą swoją pracę; nawet tą najbardziej codzienną, prozaiczną, niedocenioną. On chce przychodzić, aby każdą pracę uświęcić; aby dać odczuć spełnienie swojej obietnicy: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Czy w polskim krajobrazie nie potrzebujemy takiego przypomnienia? Czy w polskiej rzeczywistości nie brak ludzi, którzy - uczciwie wykonują swoją pracę, choć sprytne prawa ekonomii podpowiadają drogę na skróty w dorabianiu się?

Jezus przychodzi do Józefa, aby dać mu chwilę wytchnienia; by przypomnieć, że jest spełnieniem obietnicy Boga Ojca, Który we śnie powiedział Józefowi, co powinien uczynić.

Spójrzcie moi drodzy na ten obraz: Czy jest możliwe, by Jezus nie rozmawiał ze swoim przybranym ojcem? Czy też raczej ich rozmowy były zbyt intymne, by je mógł upubliczniać? Jak bardzo musiały być ważne, skoro o nich ani słowa nie zapisano! Św. Józef był pierwszym człowiekiem po Maryi, który poznał Jezusa jako Wcielone Słowo! Czy Syn Boży nie chciał się w pełni objawić temu, któremu Ojciec Niebios powierzył Jego samego? Już od dawna dziwiło wszystkich milczenie Józefa. Próbowano w tym dopatrywać się cechy jego skromnego charakteru. Zapewne to prawda, ale jego milczenie ma jeszcze inny wymiar. Jego milczenie mówi! Tajemnicę Boga wcielonego nie da się przecież wysłowić. Tak właśnie przedstawił go ewangelista Mateusz, jako kogoś, kto z szacunku nie jest w stanie wypowiedzieć Tajemnicy, którą nosił na rękach w postaci małego chłopca. Gdy kapłan podnosi konsekrowaną Hostię ponad swą głowę, też milczy! Jeśli ktoś z Was spojrzy na nasz nowy obraz i pomyśli sobie o swojej codziennej pracy; o trudzie często nie pochwalonym, niedocenionym - niech przywoła chwile, gdy Jezus tak chętnie towarzyszył Józefowi w jego codzienności, w zwykłej pracy, w znużeniu, pocie i zwykłym bólu ciała. On był wtedy z Józefem; On chce być teraz z Twoim, moim umęczeniem i codziennym, porannym zwlekaniem się z łóżka do codziennych obowiązków, pracy, zmęczenia i odpoczynku. Tak jak stolarz, doświadczony cieśla wie, gdzie trzeba przyciąć deskę, jak ułożyć kamienie albo w jaki sposób zbudować dom według planu, tak Józef według planu Architekta - czyli Pana Boga, realizuje budowę rodziny, jakże innej od zwykłej rodziny. Jezus odwołuje się w swych słynnych porównaniach do obrazu bramy, fundamentu ze skały, kamienia odrzuconego przez budujących albo belki służącej do zamykania okiennic. Zapewne był to efekt wielu dyskretnych obserwacji pracy Józefa i przeprowadzonych z nim rozmów. Nie można wykonać drzwi, dachu czy fundamentu domu "na oko" - wszystko trzeba dokładnie wymierzyć, by drzwi się domykały, dach nie przeciekał, a fundament czy mur nie pękał. Nie można życia duchowego budować " na oko", bez odwoływania się do Słowa Bożego, do planu Boga, jaki On ma dla każdego. Kiedy zamyka się oczy na słowa Biblii, wszystko się wali, przewraca, przecieka, a my - pękamy duchowo. Więc moi Drodzy, w tym duchu spróbujcie popatrzeć na ten obraz. Niech nie zatrzymują Was szczegóły /kogoś zraziła rama, zamknięta półkoliście, komuś nie pasował krajobraz/; to są najmniej istotne szczegóły. Zobaczcie oczyma wiary "dalej" i "więcej"! Spotkanie Ojca /oczywiście tu - przybranego/ z Dzieckiem! Patrząc na ten obraz, cokolwiek byłoby przedmiotem Waszej pracy, obowiązków, zajęć - pamiętajcie: dzieci patrząc na Was, uczą się albo uczciwości, sprawiedliwości, rzetelnej pracy, albo będą powielać w swoim życiu zaobserwowane w dzieciństwie cwaniactwo, nieuczciwość, nieżyczliwość, dbanie tylko o siebie i swoje widzimisię. Nie ma przypadków: do pięknie odnowionego wnętrza naszej świątyni - sanktuarium przybył na nowo Patron - Św. Józef Robotnik w tym wizerunku. mam wielką nadzieję, że właśnie ta obecność "na nowo", wzmocni kult i wiarę, że Patron Robotników, będzie także wielkim wspomożycielem dla tych, którzy dobrej, uczciwej pracy poszukują za godnym wynagrodzeniem. Moi Drodzy; autorem oryginału obrazu Św. Józefa, który znajduje się w bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu jest malarz - Bolesław Barbacki. Obraz namalował w 1938 roku na zlecenie rzemieślników sądeckich. Był wielkim patriotą sądeckim, rozstrzelanym w sierpniu 1941 roku przez hitlerowców. Czy to kolejny zbieg okoliczności, ze rok namalowania tego obrazu jest tym samym rokiem, w którym powstała Filia Duszpasterska w Wołyńcach? I że po tylu latach, gdy pierwszy raz oglądałem ten obraz w Nowym Sączu, nic nie wiedziałem o jego autorze ani historii i roku powstania? Że właśnie kopia tego obrazu znalazła się w naszej świątyni? A może tak miało być? W każdym razie: Bogu niech będą dzięki za taką kolej dziejów! Bogu niech będą dzięki! I za kolejną zapisaną kartę historii naszej, i naszej Parafii.

Serdecznie pozdrawiam Wszystkich i z serca Wam + błogosławię ks. Janusz Stefaniuk"

(Ks. Janusz Stefaniuk - Proboszcz naszej parafii od 10.06.2010 do 17.03.2019)

 

W 2013 roku w archiwum parafialnym, ówczesny Proboszcz, ks. Janusz Stefaniuk, odnalazł teczkę z napisem: "Projekt wstępny Kościoła Parafialnego w Wołyńcach w województwie siedleckim" . Z dopiskiem: Warszawa, wrzesień 1978. W opracowaniu koncepcji kościoła uczestniczyli: Zleceniodawca: Ks. kan. Mieczysław Romańczuk i architekci z Warszawy: doc. dr arch. Zbigniew Wolak i mgr inż. arch. Jan Pełka. Koncepcja powstała, zanim rozpoczęto prace budowlane. Na pożółkłych już stronach maszynopisu, na stronach 3 i 4 czytamy:

 

"Miejsce ołtarza podkreśla /na całą wysokość nawy/ krucyfiks, stanowiący główny punkt projektu plastycznego wnętrza całego kościoła. W swojej skali, formie rzeźby i kolorycie, łącznie z sąsiadującym i stanowiącym jedność kompozycyjną witrażem, jest punktem skupiającym uwagę wiernych. Jest symbolem Ofiary Chrystusa i istoty chrześcijaństwa. ... "

 

 

Msze święte

Niedziela: godz. 8.30, 11.00, 17,00 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota:

godz. -  18.00  

Środa - godz. 7.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - druga niedziela  miesiąca  godz. 15.00 - 17.00

Spowiedź św.

Przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria parafialna jest czynna

w dni powszednie po Mszach św.:

 

poniedziałek, wtorek, piątek i sobota

od godz. 18.45, środa od 7.45.

We czwartki kancelaria nieczynna.

W niedzielę po Mszach św. załatwiamy tylko sprawy związane z przyjmowaniem intencji mszalnych (postulat po kolędowy).

Wydawanie zaświadczeń, sprawy związane

z udzielaniem sakramentów itp.

tylko w dni powszednie

(często wymagana jest dłuższa rozmowa).

W sprawach pilnych (pogrzeb, ostatnie namaszczenie itp.) lub w celu uzyskania informacji proszę dzwonić do proboszcza; Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce, 

tel. 25 6435291

 

Proboszcz: ks. dr Jacek Mucha

tel. 25 6435291

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

 

 

KONTO  BANKOWE

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek nr:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

 

Msze św. i nabożeństwa

 

Pierwszy Czwartek Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec w intencji kapłanów i o powołania, nabożeństwo, Msza św.

Pierwszy Piątek Miesiąca

godz. 10.00 wizyta ks. proboszcza u chorych;

godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, możliwość spowiedzi

godz. 17.45 (czas zimowy godz. 17.15) nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Pierwsza Sobota Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec, nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i Msza św.

Pierwsza Niedziela Miesiąca

po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo i procesja (IV - X).

Październik

godz.17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św

Adwent

Msza św. roratnia - środa i sobota godz. 6.00; Rekolekcje - od III niedzieli adwentu (niedz., poniedz., wtorek)

Wielki Post

Droga Krzyżowa - piątek godz. 17.30;

Gorzkie Żale - niedziela po Mszy św. o godz. 8.30

Rekolekcje - przed VI niedzielą Wielkiego Postu (piątek, sobota, Niedziela Palmowa)

Maj

godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św.

Czerwiec

godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Różaniec Fatimski

od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca po Mszy wieczorowej.

 

Parafia św. Józefa Robotnika

 w Wołyńcach

Patron

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYNOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

 

MSZE ŚWIĘTE W PARAFII WOŁYŃCE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW. W PARAFII WOŁYŃCE

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE PARAFII WOŁYŃCE

 

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony: Małgorzata Ewa Szczepańska

parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii Wołyńce

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340