W  1917 r za składkowe pieniądze Rakowca, Wołyniec, Wólki Wołynieckiej, Teodorowa i Lipniaka zakupiono duży dom w Domanicach, przewieziono go do Wołyniec i urządzono w nim szkołę, która po latach, w roku 1932  została przerobiona na kaplicę. Pierwsza Msza św. została odprawiona w tej prowizorycznej kaplicy w dniu 25 grudnia 1932 roku.

 

Z początkiem roku 1944 datujemy wieloletnie starania o budowę nowej świątyni w Wołyńcach. Zasłużonymi orędownikami tej budowy byli księża: ks. Wacław Semeniuk, ks. Janusz Staręga, ks. Jan Gomółka i ks. Mieczysław Romańczuk. Na mocy decyzji Wojewody Siedleckiego z  dn. 1.06.1978 r.  budowę nowego obiektu sakralnego można było już bezpiecznie rozpocząć. 

Świątynię zaprojektowali inż. Jan Pełka i doc. dr Zbigniew Wolak z Warszawy. Przed rozpoczęciem budowy w roku 1978 przystąpiono do odwodnienia terenu z wód gruntowych, aby z wielką energią, 4 sierpnia 1979 roku, przystąpić do pierwszych wykopów i zalewania fundamentów.

 

Uroczystego poświęcenia miejsca węgielnego pod świątynię - pomnika pontyfikatu Jana Pawła II  - dokonał Ks. Bp dr Jan Mazur Ordynariusz Diecezji Siedleckiej w dniu 19.10.1980 r.

 

Prace budowlane trwały nieustannie pod okiem ks. proboszcza Mieczysława Romańczuka aż do jego tragicznej śmierci w dniu  25.01.1988 r. w wypadku samochodowym.

 

Kontynuatorem budowy i wyposażania świątyni w Wołyńcach w okresie od 13.02.1988 do 27.07.2004 został wikariusz katedralny ks. Piotr Kardas.  Po Księdzu Kardasie w okresie 28.07.2004 - 09.06.2010 obowiązki duszpasterskie w naszej parafii objął ks. Jan Grzesiak. 

 

Z dniem 10 czerwca 2010 roku przybył do parafii ks. mgr Janusz Stefaniuk, wikariusz Parafii Ducha św. w Siedlcach, który posługiwał na stanowisku proboszcza do dnia 17 marca 2019 r.  "Był na Bożą prawdę, miłość i piękno szczególnie uwrażliwiony - mówił biskup siedlecki Kazimierz Gurda w homilii wygłoszonej podczas uroczystości pogrzebowych ks. Janusza Stefaniuka w Wołyńcach, w dniu 5 grudnia 2019 roku. (...) te cechy pozwalały ks. Januszowi na odpowiednie wyrażenie ich w kolorach, proporcjach, w harmonii, która powinna dominować w kościele - miejscu przebywania Boga i sprawowania świętej liturgii. - Ks. Janusz dbał, by przestrzeń kościoła pomagała każdemu w spotkaniu z Bogiem - podkreślał Biskup Kazimierz Gurda."  [cyt. Podlasie24.pl].

 

W dniu 19 lutego 2019 roku Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda mianował ks. dra Adama Kulika, wykładowcę WSD w Nowym Opolu, administratorem parafii p.w. św.  Józefa Robotnika w Wołyńcach.

 

Z dniem 1 lipca 2019 roku Proboszczem parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach został ks. kanonik dr Jacek Mucha, który z tym dniem przestał pełnić funkcję duszpasterza akademickiego w Białej Podlaskiej. 

 

Terytorium parafii obejmuje miejscowości: Lipniak, Rakowiec, Teodorów, Wołyńce, Wołyńce - Kolonię, Wólkę Wołyniecką oraz część Żelkowa - Kolonii i Siedlec.

 

Źródła: Internet

Nasza diecezja siedlecka,  dawniej diecezja janowska (1818–1867/1889) wchodzi w skład Metropolii Lubelskiej, jako jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego. Obejmuje 25 dekanatów z liczbą 247 parafii.

 

Według danych z roku 1929 Wołyńce należały do parafii w Skórcu. Mieszkańcy Wołyniec,  pragnący własnego kościoła i własnej parafii, w roku 1932 wystosowali pismo do urzędującego wówczas biskupa Henryka Przeździeckiego, w którym prosili o zezwolenie na utworzenie kościoła i parafii w  Wołyńcach, bądź, tymczasowo, kaplicy.

Kościół katolicki dzieli Polskę na 15 metropolii, w skład których wchodzą 44 diecezje (w tym dwie Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego oraz ordynariat polowy, zrównany w prawach z diecezją).

Poniżej poziomu diecezji mamy do czynienia z dekanatami, których jest 1057 (1042 + 15 wojskowych), a najmniejszą terytorialnie jednostką administracyjną w Kościele jest parafia.

W chwili obecnej w Polsce istnieje 10 114 parafii i – jak czytamy na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski - około 800 "innych ośrodków duszpasterskich".

 

Źródło: https://wartowiedziec.pl

 

Msze święte

Niedziela: godz. 8.30, 11.00, 17,00 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota:

godz. -  18.00  

Środa - godz. 7.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - druga niedziela  miesiąca  godz. 15.00 - 17.00

Spowiedź św.

Przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria parafialna jest czynna

w dni powszednie po Mszach św.:

 

poniedziałek, wtorek, piątek i sobota

od godz. 18.45, środa od 7.45.

We czwartki kancelaria nieczynna.

W niedzielę po Mszach św. załatwiamy tylko sprawy związane z przyjmowaniem intencji mszalnych (postulat po kolędowy).

Wydawanie zaświadczeń, sprawy związane

z udzielaniem sakramentów itp.

tylko w dni powszednie

(często wymagana jest dłuższa rozmowa).

W sprawach pilnych (pogrzeb, ostatnie namaszczenie itp.) lub w celu uzyskania informacji proszę dzwonić do proboszcza; Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce, 

tel. 25 6435291

 

Proboszcz: ks. dr Jacek Mucha

tel. 25 6435291

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

 

 

KONTO  BANKOWE

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek nr:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

 

Msze św. i nabożeństwa

 

Pierwszy Czwartek Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec w intencji kapłanów i o powołania, nabożeństwo, Msza św.

Pierwszy Piątek Miesiąca

godz. 10.00 wizyta ks. proboszcza u chorych;

godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, możliwość spowiedzi

godz. 17.45 (czas zimowy godz. 17.15) nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Pierwsza Sobota Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec, nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i Msza św.

Pierwsza Niedziela Miesiąca

po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo i procesja (IV - X).

Październik

godz.17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św

Adwent

Msza św. roratnia - środa i sobota godz. 6.00; Rekolekcje - od III niedzieli adwentu (niedz., poniedz., wtorek)

Wielki Post

Droga Krzyżowa - piątek godz. 17.30;

Gorzkie Żale - niedziela po Mszy św. o godz. 8.30

Rekolekcje - przed VI niedzielą Wielkiego Postu (piątek, sobota, Niedziela Palmowa)

Maj

godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św.

Czerwiec

godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Różaniec Fatimski

od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca po Mszy wieczorowej.

 

Parafia św. Józefa Robotnika

 w Wołyńcach

Historia

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYNOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

 

MSZE ŚWIĘTE W PARAFII WOŁYŃCE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW. W PARAFII WOŁYŃCE

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE PARAFII WOŁYŃCE

 

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony: Małgorzata Ewa Szczepańska

parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii Wołyńce

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340