SANKTUARIUM FATIMSKIE

 

Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie powstało w odpowiedzi na prośbę Maryi, wyrażoną po raz pierwszy podczas objawienia 13 sierpnia 1917 r. i powtórzoną w dniu 13 października tego samego roku. Matka Boska powiedziała wówczas do widzących dzieci Łucji de Jesus oraz Franciszka i Hiacynty Marto: „Chcę […] powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową” (Siostra Łucja, Pierwsze Wspomnienie). W 1919 r. w Cova da Iria, miejscu objawień z 1917 r., wybudowano kaplicę. Od tego czasu, w związku z nieustannie rosnącą liczbą przybywających tu pielgrzymów, Sanktuarium było wciąż rozbudowywane.

Sanktuarium Fatimskie to miejsce święte, do którego przybywa wielu pielgrzymów, aby modlić się i rozważać treści zawarte w objawieniach Matki Boskiej trojgu pastuszkom. Przyjmowanie pielgrzymów jest najważniejszym elementem pracy duszpasterskiej prowadzonej przez Sanktuarium.

Sanktuarium Fatimskie jest strażnikiem pamięci o wydarzeniach w Cova da Iria oraz przekazanego tu orędzia. Badanie i upowszechnianie orędzia fatimskiego jest misją Sanktuarium oraz zasadniczym celem pracy ewangelizacyjnej prowadzonej w Portugalii i na świecie.

Z woli Stolicy Apostolskiej Sanktuarium Fatimskie jest portugalskim sanktuarium narodowym.

https://www.fatima.pt/pl/pages/tozsamosc-i-misja

 

PASTUSZKOWIE

 

Wizje, które miało troje portugalskich pastuszków, okazały się kluczem do zrozumienia ważnych wydarzeń XX wieku. Dziś - znając historię zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II i upadku komunizmu - potrafimy lepiej zrozumieć przesłanie, które Maryja przekazała światu w roku 1917. Był to rok wyjątkowo dramatyczny. Żołnierze ginęli masowo na frontach przeciągającej się pierwszej wojny światowej, cywile umierali z powodu głodu i chorób; zaś w Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka, której tragiczne skutki na długie lata miały zaważyć na losie wielu narodów. Wobec tylu nieszczęść papież Benedykt XV wezwał cały Kościół do tego, aby błagać Matkę Bożą o ratunek. Objawienia Fatimskie rozpoczęły się w ostatnim dniu odprawianej przez Ojca Świętego nowenny.

 

Wizje ukazane dzieciom w Fatimie stały się znane pod nazwą trzech części "tajemnicy" fatimskiej. Dwie pierwsze "tajemnice" s. Łucja spisała w roku 1941, czyli 24 lata po objawieniach w Cova da Iria. "Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przezroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne, mające ludzką postać, pływające w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu, padając na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i równowagi, wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy, tak że byliśmy przerażeni i drżeliśmy ze strachu".

 

Św. Hiacynta Marto

Urodziła się 11 marca 1910 r. w Aljustrel. Zmarła 20 lutego 1920 r. w Lizbonie. Swe cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego. 13 maja 2000 roku została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II. 7 lat później 13 maja 2017 roku, papież Franciszek kanonizował Hiacyntę.

 

 Św. Franciszek Marto

Urodził się 11 czerwca 1908 r. w Aljustrel.  Zmarł 4 kwietnia 1919 r. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II 13 maja 2000 r. w Fatimie. 13 maja 2017 roku papież Franciszek kanonizwoał Franciszka oraz jego siostrę Hiacynte. Ciała błogosławionych Franciszka i Hiacynty spoczywają w bazylice fatimskiej. Ich święto jest obchodzone 20 lutego.

 

Siostra Łucja

Łucja Dos Santos urodziła się 22 marca 1907 roku w Aljustrel.  Zmarła 13 lutego 2005 roku w Karmelu w Coimbrze.

https://fatima.pl/objawienia/pastuszkowie/

W dniu 13 października 2022 roku uczestniczyliśmy w ostatnim w tym roku Nabożeństwie Fatimskim. O godz. 18.00 rozpoczęło się uroczyste wprowadzenie do świątyni Relikwii Pastuszków Fatimskich - św. Franciszka i Hiacynty Marto. Dzieci naszej parafii, idąc w procesji z lampionami, wprowadziły do kościoła Relikwie, a następnie, po ich przywitaniu, odmówiliśmy litanię ku czci Świętych z Fatimy.
Tak jak każdego 13-go dnia miesiąca, odprawiliśmy Różaniec Fatimski, wychodząc na ostatni dziesiątek w procesji światła na zewnątrz świątyni.
Na zakończenie tych wzruszających, dzisiejszych uroczystości odprawiona została Msza św. za wstawiennictwem św. Franciszka i Hiacynty Marto w intencji całej parafii i wszystkich, którzy przybywają do nas na modlitwę. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz Gomółka sprawując ją wspólnie z ks. Jackiem Muchą, proboszczem naszej parafii. Zwieńczeniem wieczoru było błogosławieństwo Relikwiami Świętych.

 

Msze święte

Niedziela: godz. 8.30, 11.00, 17,00 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota:

godz. -  18.00  

Środa - godz. 7.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - druga niedziela  miesiąca  godz. 15.00 - 17.00

Spowiedź św.

Przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria parafialna jest czynna

w dni powszednie po Mszach św.:

 

poniedziałek, wtorek, piątek i sobota

od godz. 18.45, środa od 7.45.

We czwartki kancelaria nieczynna.

W niedzielę po Mszach św. załatwiamy tylko sprawy związane z przyjmowaniem intencji mszalnych (postulat po kolędowy).

Wydawanie zaświadczeń, sprawy związane

z udzielaniem sakramentów itp.

tylko w dni powszednie

(często wymagana jest dłuższa rozmowa).

W sprawach pilnych (pogrzeb, ostatnie namaszczenie itp.) lub w celu uzyskania informacji proszę dzwonić do proboszcza; Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce, 

tel. 25 6435291

 

Proboszcz: ks. dr Jacek Mucha

tel. 25 6435291

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

 

 

KONTO  BANKOWE

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek nr:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

 

Msze św. i nabożeństwa

 

Pierwszy Czwartek Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec w intencji kapłanów i o powołania, nabożeństwo, Msza św.

Pierwszy Piątek Miesiąca

godz. 10.00 wizyta ks. proboszcza u chorych;

godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, możliwość spowiedzi

godz. 17.45 (czas zimowy godz. 17.15) nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Pierwsza Sobota Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec, nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i Msza św.

Pierwsza Niedziela Miesiąca

po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo i procesja (IV - X).

Październik

godz.17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św

Adwent

Msza św. roratnia - środa i sobota godz. 6.00; Rekolekcje - od III niedzieli adwentu (niedz., poniedz., wtorek)

Wielki Post

Droga Krzyżowa - piątek godz. 17.30;

Gorzkie Żale - niedziela po Mszy św. o godz. 8.30

Rekolekcje - przed VI niedzielą Wielkiego Postu (piątek, sobota, Niedziela Palmowa)

Maj

godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św.

Czerwiec

godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Różaniec Fatimski

od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca po Mszy wieczorowej.

 

Parafia św. Józefa Robotnika

 w Wołyńcach

Relikwie św. Pastuszków

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYNOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

 

MSZE ŚWIĘTE W PARAFII WOŁYŃCE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW. W PARAFII WOŁYŃCE

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE PARAFII WOŁYŃCE

 

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony: Małgorzata Ewa Szczepańska

parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii Wołyńce

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340