Nowi ministranci

Spotkania

Wprowadzenie

 • Ministrantem lub lektorem w diecezji siedleckiej jest chłopiec, który dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się na służbę Panu Bogu. Chce on właściwie przeżywać liturgię, w której uczestniczy. Stara się o jej piękno i dba o nieustanny rozwój swojej wiary.

 • Ministrant ma świadomość tego, jak ważne zadanie pełni w Kościele i zgromadzeniu liturgicznym oraz dokłada wszelkich starań, by właściwie wypełniać swoje obowiązki.

 • Członek Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) daje  świadectwo swojej wiary i zachowuje właściwie nie tylko wtedy, gdy aktualnie pełni swoją służbę, ale również w domu, szkole, na boisku, itd.

 • Hymn wspólnoty ministranckiej to pieśń Króluj nam Chryste.

 • LSO jest zbudowana hierarchicznie. Przyjmujemy, zgodnie z programem formacji oazowej następujące stopnie: 

 • kandydat (od klasy III SP)

 • ministrant młodszy (od klasy IV SP)

 • choralista (od klasy V SP)

 • ministrant światła (od klasy VI SP)

 • ministrant księgi (od klasy VII SP)

 • ministrant ołtarza (od klasy VIII SP) 

 • lektor po formacji ministranckiej  (Liceum/Technikum/Szkoła Zawodowa) 

 • lektor (osoby po 18 roku życia)

 • ceremoniarz, kantor, psałterzysta

 • animator liturgiczny

 

Strój ministrancki

Zgodnie z zasadami formacji oazowej oraz wytycznych Dyrektorium Duszpasterskiego Służby Liturgicznej do każdej grupy proponujemy następujący strój: 

 • kandydat przed przyjęciem - uczestniczy w prezbiterium bez stroju liturgicznego

 • kandydat po przyjęciu - niebieska szarfa o szerokości ok. 8 cm zakładana z lewego ramienia na prawy bok

 • ministrant młodszy - biała komża

 • choralista - biała komża i czerwona pelerynka ze złotym wykończeniem

 • ministrant światła - czerwona sutanka, biała komża i czerwony pasek

 • ministrant księgi - czerwona sutanka, biała komża i fioletowy pasek

 • ministrant ołtarza - czerwona sutanka, biała komża i zielony pasek

 • lektor po formacji ministranckiej   – biała alba i krzyż lektorski

 • lektor po kursie lektorskim - strój odświętny, tzw. świecki

 • ceremoniarz i animator liturgiczny - biała alba i krzyż ceremoniarza

Źródło: http://ddsl.siedlce.pl/regulamin-sluzby-liturgicznej

Parafia Wołyńce. Służba Liturgiczna.
W niedzielę, 2 lipca 2023r, grono Służby Liturgicznej powiększyło się o 6 nowych ministrantów.

W niedzielę, 2 lipca 2023r, grono Służby Liturgicznej powiększyło się o 6 nowych ministrantów. Radkowi (od lewej), Aleksandrowi, Szymonowi, Igorowi, Gabrielowi i Maciejowi życzymy Bożego błogosławieństwa i dużo radości w służbie ministranckiej.

Regulamin  Liturgicznej Służby Ołtarza w Diecezji Siedleckiej

Spotkania: terminy wyznaczone

przez księdza Proboszcza

Proboszcz: Ks. Jacek Mucha,

tel. 25 6435291,

e-mail: xjmucha@wp.pl

Parafia Wołyńce. Służba Liturgiczna.

 

Msze święte

Niedziela: godz. 8.30, 11.00, 17,00 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota:

godz. -  18.00  

Środa - godz. 7.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - druga niedziela  miesiąca  godz. 15.00 - 17.00

Spowiedź św.

Przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria parafialna jest czynna

w dni powszednie po Mszach św.:

 

poniedziałek, wtorek, piątek i sobota

od godz. 18.45, środa od 7.45.

We czwartki kancelaria nieczynna.

W niedzielę po Mszach św. załatwiamy tylko sprawy związane z przyjmowaniem intencji mszalnych (postulat po kolędowy).

Wydawanie zaświadczeń, sprawy związane

z udzielaniem sakramentów itp.

tylko w dni powszednie

(często wymagana jest dłuższa rozmowa).

W sprawach pilnych (pogrzeb, ostatnie namaszczenie itp.) lub w celu uzyskania informacji proszę dzwonić do proboszcza; Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce, 

tel. 25 6435291

 

Proboszcz: ks. dr Jacek Mucha

tel. 25 6435291

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

 

 

KONTO  BANKOWE

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek nr:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

 

Msze św. i nabożeństwa

 

Pierwszy Czwartek Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec w intencji kapłanów i o powołania, nabożeństwo, Msza św.

Pierwszy Piątek Miesiąca

godz. 10.00 wizyta ks. proboszcza u chorych;

godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, możliwość spowiedzi

godz. 17.45 (czas zimowy godz. 17.15) nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Pierwsza Sobota Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec, nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i Msza św.

Pierwsza Niedziela Miesiąca

po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo i procesja (IV - X).

Październik

godz.17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św

Adwent

Msza św. roratnia - środa i sobota godz. 6.00; Rekolekcje - od III niedzieli adwentu (niedz., poniedz., wtorek)

Wielki Post

Droga Krzyżowa - piątek godz. 17.30;

Gorzkie Żale - niedziela po Mszy św. o godz. 8.30

Rekolekcje - przed VI niedzielą Wielkiego Postu (piątek, sobota, Niedziela Palmowa)

Maj

godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św.

Czerwiec

godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Różaniec Fatimski

od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca po Mszy wieczorowej.

 

Parafia św. Józefa Robotnika

 w Wołyńcach

Służba liturgiczna

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYNOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

 

MSZE ŚWIĘTE W PARAFII WOŁYŃCE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW. W PARAFII WOŁYŃCE

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE PARAFII WOŁYŃCE

 

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony: Małgorzata Ewa Szczepańska

parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii Wołyńce

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340