Bogu niech będą dzięki za czas misji parafialnych, za wszelkie duchowe dobro, które stało się naszym udziałem. Bóg zapłać parafinom, którzy uczestniczyli w misjach, dając w ten sposób świadectwo żywej wiary i odpowiedzialności za swoje życie duchowe.
 
Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli w realizacji misji:
 
Krzysztofowi Pucykowi za odnowienie krzyża misyjnego, firmie remontowej za odnowienie figury Pana Jezusa upadającego pod krzyżem, Tomaszowi Sachanowiczowi za remont przejścia z kościoła do zakrystii, firmie Alpin - Drzew za pielęgnację krzewów w na placu kościelnym, osobom sprzątającym kościół i teren wokół świątyni, Katarzynie Żukowskiej za dekoracje kwiatową, Edmundowi Strzalińskiemu za wykonanie i ofiarowanie podestu pod Święte Znaki Misji, p. Barbarze ze scholą i p. Jackowi z zespołem za piękną oprawę muzyczną, lektorom stałym i nowym, ministrantom, osobom, które niosły Obraz MB i relikwie Męczenników, dzieciom i młodzieży witającym Matkę Boże i Męczenników, OSP Teodorów i Rakowiec za zabezpieczenie uroczystości i udział w ceremoniach misyjnych, małżonkom, którzy czytali odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, Łukaszowi Zubkowi i Marcinowi Cisakowi za nagłośnienie uroczystości, paniom posługującym w kuchni, osobom, które przyniosły dary na stół misyjny, Jolancie Karpik za prowadzenie sklepiku misyjnego, Katarzynie Olszewskiej - Pucyk oraz Małgorzacie i Krzysztofowi Szczepańskim za obsługę medialną
 
Ks. Jacek Mucha, proboszcz
 

Nazywają siebie chrześcijanami, a w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym nie kierują się nauką Ewangelii, „żyją tak, jakby Boga nie było” (por. św. Jan Paweł II).  Nowe czasy potrzebują nowego zapału i nowych sposobów głoszenia Ewangelii przez wszystkich chrześcijan, nie tylko kapłanów i misjonarzy. Dlatego prosimy każdego z Was, Drodzy Parafianie, zechciejcie podjąć się tego wielkiego zadania. Bądźcie misjonarzami w waszych rodzinach, miejscach zamieszkania i pracy. Tam, gdzie nie dotrze kapłan, tam Chrystus posyła Was, bo często tylko Wy, możecie pokazać swoim bliźnim piękno i radość życia wiarą. Pomóżcie przybyć na Misje wszystkim zagubionym w wirze codziennych spraw, zalęknionym, którzy obawiają się spotkania ze swoim Bogiem. Jezus za każdego oddał swoje życie.  On z miłością mówi: Czekam na Ciebie!

Na misje zapraszają:

ks. proboszcz Jacek Mucha i ks. misjonarz Maciej Majek

Drodzy Parafianie!

Za kilkanaście dni rozpoczniemy Misje Parafialne. Kościół podejmuje dzieło misji nie tylko na dalekich kontynentach, ale także wśród ludzi ochrzczonych.

Każdy z nas potrzebuje odnowy wiary, ciągłego  nawracania się, wzrostu w miłości Boga i bliźnich. A ilu wśród nas braci i sióstr,

w których wiara prawie wygasła.

Relikwie Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie.
Obraz Matki Bożej Kodeńskiej - Sanktuarium w Kodniu.

Modlitwa w intencji Misji  Świętych

w parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

 

Boże, Ojcze Miłosierdzia

Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.

Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,

pojednania i odnowy,

miłosierdzia i nadziei.

Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,

Przeniknij ogniem miłości serca tych,

Którzy długo opierają się Twojej łasce.

Zbudź śpiących, którzy nie wiedzą,

Co dzieje się we wspólnocie Kościoła.

Wszystkim daj łaskę odnowy wiary

I entuzjazm chrześcijańskiego życia.

Duchu Święty, Dawco darów Bożych,

Bądź światłem i natchnieniem

Dla wszystkich parafian i misjonarza,

Który do nas przybędzie.

Spraw, abyśmy otworzyli się Na Słowo Boże.

Odnów nasze serca, nasze rodziny,

naszą parafię.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji

- módl się za nami.

Święty Józefie – módl się za nami.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami.

Kliknij ten przycisk - Parafia Wołyńce. Filmy i zdjęcia na FB.

 

Msze święte

Niedziela: godz. 8.30, 11.00, 17,00 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota:

godz. -  18.00  

Środa - godz. 7.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - druga niedziela  miesiąca  godz. 15.00 - 17.00

Spowiedź św.

Przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria parafialna jest czynna

w dni powszednie po Mszach św.:

 

poniedziałek, wtorek, piątek i sobota

od godz. 18.45, środa od 7.45.

We czwartki kancelaria nieczynna.

W niedzielę po Mszach św. załatwiamy tylko sprawy związane z przyjmowaniem intencji mszalnych (postulat po kolędowy).

Wydawanie zaświadczeń, sprawy związane

z udzielaniem sakramentów itp.

tylko w dni powszednie

(często wymagana jest dłuższa rozmowa).

W sprawach pilnych (pogrzeb, ostatnie namaszczenie itp.) lub w celu uzyskania informacji proszę dzwonić do proboszcza; Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce, 

tel. 25 6435291

 

Proboszcz: ks. dr Jacek Mucha

tel. 25 6435291

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

 

 

KONTO  BANKOWE

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek nr:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

 

Msze św. i nabożeństwa

 

Pierwszy Czwartek Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec w intencji kapłanów i o powołania, nabożeństwo, Msza św.

Pierwszy Piątek Miesiąca

godz. 10.00 wizyta ks. proboszcza u chorych;

godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, możliwość spowiedzi

godz. 17.45 (czas zimowy godz. 17.15) nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Pierwsza Sobota Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec, nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i Msza św.

Pierwsza Niedziela Miesiąca

po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo i procesja (IV - X).

Październik

godz.17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św

Adwent

Msza św. roratnia - środa i sobota godz. 6.00; Rekolekcje - od III niedzieli adwentu (niedz., poniedz., wtorek)

Wielki Post

Droga Krzyżowa - piątek godz. 17.30;

Gorzkie Żale - niedziela po Mszy św. o godz. 8.30

Rekolekcje - przed VI niedzielą Wielkiego Postu (piątek, sobota, Niedziela Palmowa)

Maj

godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św.

Czerwiec

godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Różaniec Fatimski

od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca po Mszy wieczorowej.

Kliknij ten przycisk - Parafia Wołyńce. Filmy.

Parafia św. Józefa Robotnika

 w Wołyńcach

Misje parafialne

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYNOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

 

MSZE ŚWIĘTE W PARAFII WOŁYŃCE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW. W PARAFII WOŁYŃCE

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE PARAFII WOŁYŃCE

 

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony: Małgorzata Ewa Szczepańska

parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii Wołyńce

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340