"W dniach 22-26.05.1960 r. odbyły się misje święte przewidziane w planie Wielkiej Nowenny. Prowadzili je Ojcowie Marianie: ks. Kazimierz Kopicki i ks. Olgierd Naszalski. Misje się udały, frekwencja na nabożeństwach i kazaniach była dobra, udzielono około 1200 Komunii św."

 

"2-10.05.1999 r. odbyły się w naszej parafii Misje Jubileuszowe połączone z Nawiedzeniem Świętych Znaków (Obraz M. B. Leśniańskiej, Relikwiarz z Prochami Męczenników Podlaskich, Krzyż Pratuliński). Misje były poprzedzone Nowenną do Męczenników Podlaskich przez 9 dni i wcześniejszą nauką pieśni. Uroczystościom przewodniczyli ks. Józef Szajda i ks. Franciszek Juchimiuk. Codziennie oprócz Mszy św. był uroczysty Apel z lampionami o 21.00. Odbyła się także Droga Krzyżowa przez Wołyńce, gdzie mieszkańcy poszczególnych wiosek przygotowali jednakowe krzyże (później zostały one w jednym miejscu zebrane i spalone, gdyż "nie wypadało palić ich w piecu". Odbyło się także uroczyste ponowienie przyrzeczeń małżeńskich dla małżeństw z całej parafii i publiczne wyznanie wiary każdej rodziny. W domach naszych pozostały pamiątki Misji Świętych - obrazki przedstawiające Unitów (na odwrocie pisaliśmy postanowienia) i krzyże misyjne."

Modlitwa w intencji Misji  Świętychw parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach
 
Boże, Ojcze Miłosierdzia

Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.

Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,

Przeniknij ogniem miłości serca tych, Którzy długo opierają się Twojej łasce.

Zbudź śpiących, którzy nie wiedzą, co dzieje się we wspólnocie Kościoła.

Wszystkim daj łaskę odnowy wiary I entuzjazm chrześcijańskiego życia.

Duchu Święty, Dawco darów Bożych, Bądź światłem i natchnieniem

Dla wszystkich parafian i misjonarza,

Który do nas przybędzie.

Spraw, abyśmy otworzyli się Na Słowo Boże.

Odnów nasze serca, nasze rodziny, naszą parafię.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji - módl się za nami.

Święty Józefie – módl się za nami.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami.

„Chciałbym zachęcić całą wspólnotę kościelną, aby ewangelizowała i nie lękała się „wyjścia” poza siebie, aby głosić, ufając nade wszystko w miłosierną obecność Boga, który nas prowadzi!"

Ojciec św. Franciszek

 

W 2018 roku rozpoczęły się Parafialne Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne, które mają zostać przeprowadzone przez zespoły misjonarzy we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej.

Po przerwie wakacyjnej w roku 2022 misje zostały wznowione.

 

W naszej Parafii Misjom  zaplanowanym w terminie od 24.09.2023r do 1.10.2023r  będzie przewodniczyć Ks. Maciej Majek - Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Naszej Diecezji.

 

 

 

Msze święte

Niedziela: godz. 8.30, 11.00, 17,00 

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota:

godz. -  18.00  

Środa - godz. 7.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu - druga niedziela  miesiąca  godz. 15.00 - 17.00

Spowiedź św.

Przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria parafialna jest czynna

w dni powszednie po Mszach św.:

 

poniedziałek, wtorek, piątek i sobota

od godz. 18.45, środa od 7.45.

We czwartki kancelaria nieczynna.

W niedzielę po Mszach św. załatwiamy tylko sprawy związane z przyjmowaniem intencji mszalnych (postulat po kolędowy).

Wydawanie zaświadczeń, sprawy związane

z udzielaniem sakramentów itp.

tylko w dni powszednie

(często wymagana jest dłuższa rozmowa).

W sprawach pilnych (pogrzeb, ostatnie namaszczenie itp.) lub w celu uzyskania informacji proszę dzwonić do proboszcza; Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce, 

tel. 25 6435291

 

Proboszcz: ks. dr Jacek Mucha

tel. 25 6435291

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

 

 

KONTO  BANKOWE

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek nr:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

 

Msze św. i nabożeństwa

 

Pierwszy Czwartek Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec w intencji kapłanów i o powołania, nabożeństwo, Msza św.

Pierwszy Piątek Miesiąca

godz. 10.00 wizyta ks. proboszcza u chorych;

godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, możliwość spowiedzi

godz. 17.45 (czas zimowy godz. 17.15) nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Pierwsza Sobota Miesiąca

godz. 17.30 (czas zimowy godz. 17.00) różaniec, nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i Msza św.

Pierwsza Niedziela Miesiąca

po Mszy św. o godz. 8.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo i procesja (IV - X).

Październik

godz.17.30 nabożeństwo różańcowe i Msza św

Adwent

Msza św. roratnia - środa i sobota godz. 6.00; Rekolekcje - od III niedzieli adwentu (niedz., poniedz., wtorek)

Wielki Post

Droga Krzyżowa - piątek godz. 17.30;

Gorzkie Żale - niedziela po Mszy św. o godz. 8.30

Rekolekcje - przed VI niedzielą Wielkiego Postu (piątek, sobota, Niedziela Palmowa)

Maj

godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św.

Czerwiec

godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.

Różaniec Fatimski

od maja do października każdego 13-go dnia miesiąca po Mszy wieczorowej.

 

Parafia św. Józefa Robotnika
 w Wołyńcach

Misje święte

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYNOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

PARAFIA

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACH, DIECEZJA SIEDLECKA, DEKANAT DOMANICKI, ULICA BURSZTYNOWA 1, 08-110 SIEDLCE, WOJ. MAZOWIECKIE

Parafia św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

 

MSZE ŚWIĘTE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony:

Parafia p.w. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

 

Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340