Dziękujemy Ci za nasze dzieci

Grupa "Matki w modlitwie" powstała w naszej parafii 8-go maja 2018 roku.

Na modlitwie matek w intencji dzieci spotykamy się  w kościele w każdą niedzielę o godz. 16.00. 

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!

Codzienna modlitwa matki za dziecko:

„Aniele Stróżu naszego dziecka pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją niestrudzoną opiekę, jaką nad nim sprawujesz. Prosimy cię o wsparcie, czuwaj nad nim. Pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę zgodną z planami Bożymi. Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej."

Historia

Ruch "Mothers Prayers" (Matki w Modlitwie) powstał w Anglii w listopadzie 1995 roku, szybko rozprzestrzenił się po całym świecie, docierając już do ponad 100 krajów i zyskując poparcie, pomoc i błogosławieństwo przywódców Kościołów chrześcijańskich wszystkich wyznań.

Na całym świecie działają tysiące grup należących do tego ruchu. Dwie babcie Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że wolą Bożą jest, aby zainicjowały ruch Mothers Prayers i modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób.

Na modlitwie rozeznały, że powinny wszystkie swoje cierpienia i troski dotyczące dzieci ofiarować Bogu, ufając Jego słowom: "Proście a otrzymacie".

 

Poprzez tę obietnicę zrozumiały one, że Pan oczekuje ich zawierzenia, ażeby móc uleczyć ich cierpienia i zesłać błogosławieństwo i uzdrowienie na nie i na ich dzieci.

W ciągu tych lat było bardzo wiele wspaniałych świadectw potwierdzających, że modlitwy te są wysłuchiwane np. dzieci porzucające narkotyki, powroty dzieci do domu po wielu latach nieobecności, poprawy zdrowia dzieci oraz ich relacji z otoczeniem (w rodzinie i w szkole).

Również matki doświadczały wielu błogosławieństw i wielkiego pokoju.

 

Nasza modlitwa

Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie jako matki pragnące, abyś pobłogosławił nasze dzieci i wszystkie dzieci na całym świecie.

Dziękujemy Ci za nasze dzieci. Są one dla nas drogocennym darem. Dopomóż nam, Panie, zawsze o tym pamiętać, a szczególnie wtedy, kiedy są w potrzebie.

Panie, żyją one w trudnym świecie, w świecie, który nie zawsze Ciebie uznaje, w świecie, który często ich wyśmiewa, kiedy przyznają się do wiary w Ciebie. Daj im siłę, Panie.

Daj nam poznać, że Ty zawsze jesteś z nami, dzieląc nasze radości i smutki, łącząc się z nami, kiedy się śmiejemy i kiedy płaczemy w bólu.

Daj nam, prosimy, wszelkie łaski, jakich potrzebujemy, żeby wypełnić Twój zamysł wobec naszego życia, a także żeby dobrze wypełniać nasze rodzinne obowiązki. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Możesz wszystko zmieniać.

Dlatego zwracamy się do Ciebie z ufnością i miłością, wierząc, że wysłuchasz nasze modlitwy. Nie pozwól nam, Panie, nigdy zapomnieć o Twojej wielkiej miłości do nas i do naszych dzieci, ani o tym, że to Ty zachęcasz nas, żebyśmy przychodziły do Ciebie z naszymi problemami.

Amen

Na spotkaniach posługujemy się naszą własną książeczką z modlitwami.

A oto kilka z nich:

Dziękujemy Ci, Panie za dar Macierzyństwa. Jest ono błogosławionym i zaszczytnym powołaniem. O Panie, często zapominamy o tym, jak bardzo nam zaufałeś, powierzając naszej opiece swoje ukochane dzieci. Prosimy Cię, Panie, dopomóż nam zawsze doceniać, jak ważne jest być matką. 

Amen

 

Panie, daj mi takie oczy, żebym widziała Ciebie w moich dzieciach, Twoje serce, żebym je kochała i Twoją łagodność, żebym pomagała im wzrastać. Daj mi Twoją mądrość, żeby ich prowadzić i Twoją siłę, żeby pozwolić im odejść.  

Amen

 

Ukochany Jezu, Ty widzisz wszystko co mamy w naszych sercach, widzisz nasz ból. Przychodzimy do Ciebie i przynosimy nasze dzieci. Wiemy, że Ty kochasz je bardziej niż my. Prosimy Cię, ochraniaj nas, nasze rodziny i nasze spotkania od szatana i wszelkiego zła. Wiemy Panie, że Zwycięstwo należy do Ciebie. I dlatego dziękujemy Ci teraz za opiekę. I za Twoją obecność z nami dzisiaj.

Amen

 

Dobry Boże, łączymy nasze modlitwy z modlitwami wszystkich grup Matek w Modlitwie na całym świecie. Wierzymy, że tylko Ty możesz nam pomóc. Za dużo czasu straciłyśmy dotychczas zamartwiając się lub próbując własnymi siłami naprawiać zło, które się dzieje, albo też nic nie robiąc! Teraz, Panie, zjednoczone z wszystkimi naszymi siostrami w Twojej rodzinie, wielbimy Cię, dziękując za nową nadzieję, jaką nam dałeś, kiedy powierzamy Ci nasze dzieci. 

Amen

https://www.mothersprayers.org

PARAFIA WOŁYŃCE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

 

MSZE ŚWIĘTE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony www.parafiawolynce.pl

Małgorzata Szczepańska

E-mail: parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340