Parafia w mediach

Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

Administrator strony www

Małgorzata Szczepańska

E-mail: parafia.www@wp.pl

 

MSZE ŚWIĘTE

 

  • Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

  • Dni powszednie: godzina -  18.00

  • Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

  • Adoracja Najświętszego Sakramentu - druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

  • Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

  • Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

  • Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

  • Tel. 25 6435291

 

 

Wołyńce wraz z wioskami Skórzec, Rakowiec, Wóleczka, Strzała, Lipniak, Teodorów, Żelków należały wcześniej do parafii w Niwiskach. Z tej ostatniej wyodrębniono w 1802 roku parafię w Skórcu, a z niej następnie w 1938 roku parafię w Wołyńcach.
Po raz pierwszy mszę św. w drewnianym kościele w Wołyńcach w tzw. osadzie Kowalskich odprawił 25 grudnia 1932 roku administrator parafii Skórzec ks. Zygmunt Trószczyński. Sprawa gruntu pod kościołem oraz własności budynku została uregulowana dopiero w 1936 roku. Początkowo posługę duszpasterską w kościele w Wołyńcach sprawowali księża z parafii w Skórcu, lecz po utworzeniu parafii w maju 1938 roku parafię objął ks. Stanisław Jurczak. W skład parafii weszły wsie: Wołyńce z koloniami, Teodorów, Lipniak, Wólka Wołyniecka, Rakowiec, Sekuła, Żelków - Kolonia.

Drewniany kościół służył społeczności parafialnej przez wiele lat, lecz stan techniczny budynku stale się pogarszał.
W roku 1977 ekspertyza budowlana przeprowadzona przez inżynierów Politechniki Warszawskiej wykazała stan b. dużego zużycia budynku, w tym liczne deformacje ścian, co groziło zawaleniem. W czerwcu 1978 roku Kuria Diecezjalna w Siedlcach wyraziła zgodę na budowę nowej świątyni. Nową świątynię zaprojektował inż. Jan Pełka i doc. dr Zbigniew Wolak z Warszawy. Prace budowlane rozpoczęły się od odwodnienia terenu oraz wykonania ław fundamentowych. Roboty były kontynuowane w kolejnych latach dzięki staraniom ks. Mieczysława Romańczuka. W roku 1985 stary kościół został zniszczony przez pożar, który wybuchł od niesprawnej instalacji elektrycznej. Z powodu pożaru zdecydowano się postawić prowizoryczną kaplicę, a do czasu zakończenia jej budowy wierni gromadzili się na msze św. na plebanii. Poświęcenia nowej świątyni dokonał w dniu 31 lipca 1988 roku ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych.

 25 643 52 91

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

parafia.www@wp.pl