Parafia w mediach

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

Nr konta Parafii

KONTAKT

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1

08-110 Wołyńce

Tel. (25) 6435291

  • W sobotę 9 października o godz. 17.30 różaniec prowadzą dzieci z klas II szkoły podst. Potem Msza św. z nauką dla dzieci w ramach trzyletniego przygotowania do I Komunii św.
  • W  niedzielę  3 października zapraszamy dzieci z klasy III i ich rodziców na Mszę św. o godz. 11.00, na której poświęcimy różańce. Różańce zakupują rodzice. Po Mszy św. spotkanie przygotowujące do I Komunii św. Przekażę również książki do domowych katechez z dziećmi.
  • W sobotę 2 października o godz. 17.30 różaniec prowadzą dzieci z klas I szkoły podst. Potem Msza św. z nauką dla dzieci w ramach trzyletniego przygotowania do I Komunii św.
  • Spotkanie dzieci z klas 1 i 2 szkoły podst., które uczestniczą w trzyletnim cyklu przygotowania do I Komunii św. oraz ich rodziców 26 września po mszy o godz. 11.00.
  • Spotkanie uczniów klas 3 szkoły podst. przygotowujących się do I Komunii św. w niedzielę 19 września po Mszy o godz. 11.00. Na spotkanie zapraszam w miarę możliwości dwoje rodziców.

 

SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII  ŚW.

Nasza 

Parafia

 25 643 52 91

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

parafia.www@wp.pl

Informacje, terminy spotkań

Informacje dodatkowe

 DEKRET

dotyczący przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej

 

Mając na celu właściwe i ujednolicone w całej Diecezji Siedleckiej przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej, kierując się Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej z dnia 29 sierpnia 2020 r. (p. 13-14) oraz p. 19 Instrukcji Biskupa Siedleckiego o przygotowaniu dzieci do sakramentu pokuty i I Komunii Świętej, zawartej w dokumentach II Synodu Diecezji Siedleckiej – niniejszym, postanawiam, że od roku katechetycznego 2021/2022 przygotowanie to należy prowadzić we wszystkich parafiach przy pomocy programu „Idziemy do Ciebie, Jezu” i podręczników wydanych przez Wydawnictwo Unitas.

Przygotowanie do przyjęcia powyższych sakramentów rozpoczyna się w I klasie szkoły podstawowej i trwa trzy lata, według programu:

Klasa I. Spotykamy Jezusa w kościele parafialnym

Klasa II. Spotykamy Jezusa we wspólnocie Kościoła

Klasa III. Spotykamy Jezusa w dwóch ważnych sakramentach świętych

Na wszystkie trzy lata zostały wydane materiały: podręcznik dla dzieci, przewodnik dla rodziców i poradnik metodyczny dla przygotowujących do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w diecezji siedleckiej.

Klasa IV szkoły podstawowej to czas umacniania więzi z Chrystusem „Spotykamy Jezusa w roku liturgicznym” – odpowiednie materiały na przeżywanie tego etapu są w przygotowaniu i po wydaniu będą obowiązywały od września 2022 r. Zobowiązuję zatem wszystkich Czcigodnych Księży Proboszczów i katechetów do prowadzenia w parafii przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej według powyższego programu diecezjalnego i w oparciu o wydane podręczniki.

Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Biskup Siedlecki

+ Kazimierz Gurda

Kanclerz

Jan Babik

l.dz. 1100/2021

Siedlce, w święto św. Stanisława Kostki, dnia 18 września 2021 r.

 

 

Galeria