Z kart historii

W uroczystej procesji różne stany niosły na ramionach obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po dotarciu do świątyni obraz został ustawiony w pobliżu ołtarza i rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył Ks. Biskup w koncelebrze z kapłanami, pochodzącymi z tej parafii: ks. kanonikiem Zbigniewem Grabowskim i ks. Piotrem Zasuwikiem. Niestety zły stan zdrowia nie pozwolił na obecność dwóch poprzednich proboszczów parafii Wołyńce.
Księża z dekanatu domanickiego posługiwali w konfesjonałach dla licznie oczekujących na spowiedź wiernych. W kazaniu Biskup Piotr przypomniał historię oryginalnego obrazu Patronki Dobrej Śmierci, którego początki obecności w Polsce związane są z osobą króla Jana Kazimierza. Niestety, oryginał spłonął podczas Powstania Warszawskiego w piwnicach karmelickiego klasztoru przy Krakowskim Przedmieściu. Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Krakowie powstała dokładna kopia, która po umieszczeniu w kościele seminaryjnym (dawnym karmelickim) szybko zasłynęła łaskami. W 2015 roku kardynał Kazimierz Nycz ukoronował obraz koronami biskupimi. W wołynieckiej świątyni jest dolna kaplica, która służyła do kultu, gdy nie był jeszcze wykończony główny kościół. Po przeniesieniu nabożeństw do górnego kościoła, kaplica poszła w zapomnienie i z czasem stała się lamusem na różne dekoracje. W ubiegłym roku, w wyniku zapchania się drenaży wokół kościoła, na betonowej posadzce pojawiła się woda gruntowa. Z każdym miesiącem sytuacja stawała się trudna.

Decyzją ks. proboszcza Janusza Stefaniuka, po uprzednim wykonaniu nowych drenaży, całodobowym osuszaniu ścian przez trzy tygodnie, dwa miesiące temu rozpoczęły się właściwe, gruntowne prace renowacyjne kaplicy. W zamyśle proboszcza, który znał obraz patronki Dobrej Śmierci jeszcze z czasów warszawskich studiów z historii sztuki, właśnie tej Madonnie kaplica została dedykowana. Parafian bardzo serdecznie poruszył ten zamiar i intencja takiej dedykacji, jak również to, że kaplica po remoncie będzie służyła do nabożeństw w okresie zimowym w ciągu tygodnia, na spotkania modlitewne, przed I Komunia świętą, przed bierzmowaniem, na zmianki Kół Różańcowych, gdyż zostało założone ogrzewanie podłogowe, wymieniono okna, z których teraz spoglądają Aniołowie.

Po kazaniu, nastąpiło poświęcenie koron dla Jezusa i Jego Matki. Ks. Biskup Piotr w ciszy dokonał koronacji biskupiej obrazu, co było włączeniem się wspólnoty parafii Wołyńce w dziękczynienie Matce Najświętszej za Jubileusz 200 – lecia istnienia naszej Diecezji. Po modlitwie po Komunii, Ksiądz Biskup w otoczeniu kapłanów zszedł z ukoronowanym obrazem do dolnej, wyremontowanej kaplicy i dokonał jego instalacji oraz poświęcił na nowo przestrzeń, która kiedyś była przez wiele lat Wieczernikiem, gdzie sprawowano Ofiarę Eucharystyczną i szafowano sakramenty.

Przed końcowym błogosławieństwem parafianie i ks. proboszcz wyrazili podziękowanie Biskupowi Piotrowi za obecność i przewodniczenie uroczystościom, jak również przybyłym kapłanom. Po zakończonej Mszy świętej kaplica została udostępniona wiernym. Na zewnątrz, przy świątyni, na wszystkich uczestników uroczystości czekała wojskowa grochówka i niepowtarzalny wojskowy, razowy chleb. O godzinie 21 odbył się w kaplicy pierwszy maryjny apel z modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące. Na zakończenie odbyło się uroczyste zasłonięcie ukoronowanej rok temu figury Matki Bożej Fatimskiej.

Na mapie ziemi siedleckiej i diecezjalnej przybyło nowe miejsce – specyficzne i chyba bardzo potrzebne. Zwłaszcza ludziom zapędzonym w wirze codziennych obowiązków. Dla ludzi, którzy owszem – bywają na pogrzebach, zamawiają Msze św. za zmarłych, wypisują ich imiona na wypominkowych kartkach, nawiedzają cmentarze, ale najczęściej nie mają czasu i miłosierdzia dla samych siebie, aby zatroszczyć się o dobre życie, a w konsekwencji o swoją dobrą śmierć i szczęśliwą wieczność. Oddana do użytku kaplica z przepięknym, ukoronowanym obrazem Patronki Dobrego Życia i Dobrej Śmierci ma swój niepowtarzalny, kameralny klimat, sprzyjający zadumie nad swoim życiem i temu, aby z namaszczeniem, świadomie wreszcie odmówić słowa: „ ….. módl się za nami grzesznymi, TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI NASZEJ....”.

 

KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ
PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI

Dzień 18 sierpnia 2018 roku przeszedł do historii parafii Wołyńce jako niepowtarzalny i uroczysty.
W sobotnie popołudnie, o godz.15.00 przybył na parafialny cmentarz Ks. Biskup Piotr Sawczuk, aby z licznie zgromadzonymi wiernymi i kapłanami pochodzącymi z tej parafii, wraz z ks. proboszczem odmówić koronkę do Bożego miłosierdzia.
Następnie Ks. Biskup poświęcił piękną kopię obrazu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. W swoim przemówieniu Biskup Piotr zaznaczył, że teraz zostanie odwrócony bieg wydarzeń, bo zazwyczaj to kondukty przemieszczają się ze świątyni na cmentarz, a tym razem w to piękne, sobotnie popołudnie szyk zostaje odwrócony – procesja wyruszy z obrazem z cmentarza do świątyni parafialnej.

 

PARAFIA WOŁYŃCE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

 

MSZE ŚWIĘTE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony www.parafiawolynce.pl

Małgorzata Szczepańska

E-mail: parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340