Matka Boża Kodeńska

(Wikipedia)

Kościół Parafialny św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Fot. Archiwum parafialne

Błogosławieni Męczennicy z Pratulina (Wikipdia)

Błogosławieni Męczennicy z Pratulina (Wikipedia)
Obraz Matki Bożej Kodeńskiej (Wikipedia)

Święte Znaki Jubileuszowych
Misji Ewangelizacyjnych
w naszej Diecezji

Misjom będzie przewodniczył

Ks. Maciej Majek - Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Naszej Diecezji.

„Są one (Misje Ewangelizacyjne) bardzo ważnym wydarzeniem dla poszczególnych parafii i dla całej diecezji. Misje to czas głębokiej refleksji dla wspólnoty parafialnej i dla każdego z parafian nad stanem wiary i miłości do Pana Boga oraz nad przynależnością do wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafialnego."

Fragment listu pasterskiego Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z okazji 38. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę . Siedlce, dnia 20 lipca 2018 r.

Z kart hstorii naszej parafii

Z kart historii parafii

"W dniach 22-26.05.1960 r. odbyły się misje święte przewidziane w planie Wielkiej Nowenny. Prowadzili je Ojcowie Marianie: ks. Kazimierz Kopicki i ks. Olgierd Naszalski. Misje się udały, frekwencja na nabożeństwach i kazaniach była dobra, udzielono około 1200 Komunii św."

 

"2-10.05.1999 r. odbyły się w naszej parafii Misje Jubileuszowe połączone z Nawiedzeniem Świętych Znaków (Obraz M. B. Leśniańskiej, Relikwiarz z Prochami Męczenników Podlaskich, Krzyż Pratuliński). Misje były poprzedzone Nowenną do Męczenników Podlaskich przez 9 dni i wcześniejszą nauką pieśni. Uroczystościom przewodniczyli ks. Józef Szajda i ks. Franciszek Juchimiuk. Codziennie oprócz Mszy św. był uroczysty Apel z lampionami o 21.00. Odbyła się także Droga Krzyżowa przez Wołyńce, gdzie mieszkańcy poszczególnych wiosek przygotowali jednakowe krzyże (później zostały one w jednym miejscu zebrane i spalone, gdyż "nie wypadało palić ich w piecu". Odbyło się także uroczyste ponowienie przyrzeczeń małżeńskich dla małżeństw z całej parafii i publiczne wyznanie wiary każdej rodziny. W domach naszych pozostały pamiątki Misji Świętych - obrazki przedstawiające Unitów (na odwrocie pisaliśmy postanowienia) i krzyże misyjne."

„Chciałbym zachęcić całą wspólnotę kościelną, aby ewangelizowała i nie lękała się „wyjścia” poza siebie, aby głosić, ufając nade wszystko w miłosierną obecność Boga, który nas prowadzi! „
Ojciec św. Franciszek

Modlitwa w intencji Misji  Świętych

w parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Modlitwa w intencji Misji  Świętych
w parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Boże, Ojcze Miłosierdzia
Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.
Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,
Przeniknij ogniem miłości serca tych,
Którzy długo opierają się Twojej łasce.
Zbudź śpiących, którzy nie wiedzą,
co dzieje się we wspólnocie Kościoła.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary
I entuzjazm chrześcijańskiego życia.
Duchu Święty, Dawco darów Bożych,
Bądź światłem i natchnieniem
Dla wszystkich parafian i misjonarza,
Który do nas przybędzie.
Spraw, abyśmy otworzyli się Na Słowo Boże.
Odnów nasze serca, nasze rodziny, naszą parafię
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji
- módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Janie Pawle II – módl się za nami.

Termin Misji św. w naszej parafii: 

24 września - 1 października 2023 r.

 

Misjom będzie przewodniczył

Ksiądz Maciej Majek

Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym

Naszej Diecezji.

Ksiądz Maciej Majek

Modlitwa w intencji Misji  Świętych

w parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

 

Boże, Ojcze Miłosierdzia,

Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.

polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,

pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

 

Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,

przeniknij ogniem miłości serca tych,

którzy długo opierają się Twojej łasce.

Zbudź śpiących, którzy nie wiedzą,

co dzieje się we wspólnocie Kościoła.

Wszystkim daj łaskę odnowy wiary

i entuzjazm chrześcijańskiego życia.

 

Duchu Święty, Dawco darów Bożych,

bądź światłem i natchnieniem

dla wszystkich parafian i misjonarza,

który do nas przybędzie.

Spraw, abyśmy otworzyli się na Słowo Boże.

Odnów nasze serca, nasze rodziny, naszą parafię!

 

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji

- módl się za nami.

Święty Józefie

-  módl się za nami.

Święty Janie Pawle II

- módl się za nami.

 Misje Ewangelizacyjne

MISJE Jubileuszowe

W 2018 roku rozpoczęły się Parafialne Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne, które mają zostać przeprowadzone przez zespoły misjonarzy we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej.

PARAFIA WOŁYŃCE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

 

MSZE ŚWIĘTE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony www.parafiawolynce.pl

Małgorzata Szczepańska

E-mail: parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340