Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

Administrator strony www.parafiawolynce.pl

Małgorzata Szczepańska

E-mail: parafia.www@wp.pl

 

MSZE ŚWIĘTE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu - druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

 25 643 52 91

parafia.www@wp.pl

PARAFIA WOŁYŃCE

MISJE Jubileuszowe

W 2018 roku rozpoczęły się Parafialne Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne, które mają zostać przeprowadzone przez zespoły misjonarzy we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej.

Po przerwie spowodowanej pandemią, jesienią ubiegłego roku misje zostały wznowione.

 Misje Ewangelizacyjne

Modlitwa w intencji Misji  Świętych

w parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

 

Boże, Ojcze Miłosierdzia,

Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.

polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,

pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

 

Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,

przeniknij ogniem miłości serca tych,

którzy długo opierają się Twojej łasce.

Zbudź śpiących, którzy nie wiedzą,

co dzieje się we wspólnocie Kościoła.

Wszystkim daj łaskę odnowy wiary

i entuzjazm chrześcijańskiego życia.

 

Duchu Święty, Dawco darów Bożych,

bądź światłem i natchnieniem

dla wszystkich parafian i misjonarza,

który do nas przybędzie.

Spraw, abyśmy otworzyli się na Słowo Boże.

Odnów nasze serca, nasze rodziny, naszą parafię!

 

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji

- módl się za nami.

Święty Józefie

-  módl się za nami.

Święty Janie Pawle II

- módl się za nami.

Boże, ojcze miłosierdzia
Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.
Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,
Przeniknij ogniem miłości serca tych,
Którzy długo opierają się Twojej łasce.
Zbudź śpiących, którzy nie wiedzą,
co dzieje się we wspólnocie Kościoła.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary
I entuzjazm chrześcijańskiego życia.
Duchu Święty, Dawco darów Bożych,
Bądź światłem i natchnieniem
Dla wszystkich parafian i misjonarza,
Który do nas przybędzie.
Spraw, abyśmy otworzyli się Na Słowo Boże.
Odnów nasze serca, nasze rodziny, naszą parafię
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji
- módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Janie Pawle II – módl się za nami.

„Chciałbym zachęcić całą wspólnotę kościelną, aby ewangelizowała i nie lękała się „wyjścia” poza siebie, aby głosić, ufając nade wszystko w miłosierną obecność Boga, który nas prowadzi! „
Ojciec św. Franciszek

Misje parafialne 

Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary. Do organizowania misji zobowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Zwykle trwają one w parafii cały tydzień.

"W dniach 22-26.05.1960 r. odbyły się misje święte przewidziane w planie Wielkiej Nowenny. Prowadzili je Ojcowie Marianie: ks. Kazimierz Kopicki i ks. Olgierd Naszalski. Misje się udały, frekwencja na nabożeństwach i kazaniach była dobra, udzielono około 1200 Komunii św."

 

"2-10.05.1999 r. odbyły się w naszej parafii Misje Jubileuszowe połączone z Nawiedzeniem Świętych Znaków (Obraz M. B. Leśniańskiej, Relikwiarz z Prochami Męczenników Podlaskich, Krzyż Pratuliński). Misje były poprzedzone Nowenną do Męczenników Podlaskich przez 9 dni i wcześniejszą nauką pieśni. Uroczystościom przewodniczyli ks. Józef Szajda i ks. Franciszek Juchimiuk. Codziennie oprócz Mszy św. był uroczysty Apel z lampionami o 21.00. Odbyła się także Droga Krzyżowa przez Wołyńce, gdzie mieszkańcy poszczególnych wiosek przygotowali jednakowe krzyże (później zostały one w jednym miejscu zebrane i spalone, gdyż "nie wypadało palić ich w piecu". Odbyło się także uroczyste ponowienie przyrzeczeń małżeńskich dla małżeństw z całej parafii i publiczne wyznanie wiary każdej rodziny. W domach naszych pozostały pamiątki Misji Świętych - obrazki przedstawiające Unitów (na odwrocie pisaliśmy postanowienia) i krzyże misyjne."

Z kart historii parafii

Z kart historii naszej parafii

„Są one (Misje Ewangelizacyjne) bardzo ważnym wydarzeniem dla poszczególnych parafii i dla całej diecezji. Misje to czas głębokiej refleksji dla wspólnoty parafialnej i dla każdego z parafian nad stanem wiary i miłości do Pana Boga oraz nad przynależnością do wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafialnego."

Fragment listu pasterskiego Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z okazji 38. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę . Siedlce, dnia 20 lipca 2018 r.

Modlitwa w intencji Misji  Świętych
w parafii św. Józefa Robotnika
w Wołyńcach

Święte Znaki Jubileuszowych
Misji Ewangelizacyjnych
w naszej Diecezji

Obraz Matki Bożej Kodeńskiej (Wikipedia)
Błogosławieni Męczennicy z Pratulina (Wikipedia)

Błogosławieni Męczennicy z Pratulina (Wikipedia)

Kościół Parafialny św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Fot. Archiwum parafialne

Matka Boża Kodeńska

(Wikipedia)

Kościół Parafialny św. Józefa Robotnika w Wołyńcach
Fot. Archiwum parafialne