Parafia w mediach

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

Nr konta Parafii

KONTAKT

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1

08-110 Wołyńce

Tel. (25) 6435291

Nasza 

Parafia

 25 643 52 91

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

parafia.www@wp.pl

Ksiądz Mieczysław Wawrzyniec Romańczuk - od 1.07.1977 R.

Po "tymczasowym" pobycie ks. Gomółki stanowisko rektora filii parafialnej Wołyńce objął ks. Mieczysław Wawrzyniec Romańczuk.  W Kronice parafialnej tak to o nim napisano: "Zmiany duszpasterza w parafii wprowadzają jakieś perturbacje. Siła przywiązania i przyzwyczajenia do księdza należy do rzeczy normalnych i pozytywnych. Nowego proboszcza ludzie przyjęli z pewną rezerwą - głównie z powodu jego niedołęstwa muzycznego. Lody stopniowo tajały. Rosło wzajemne zaufanie, które po kilku miesiącach doszło do tego, że wykonywano bezkrytycznie polecenia księdza, a nawet delikatne jego sugestie. To bardzo ułatwiło sfinalizowanie wielu spraw, a w konsekwencji otrzymanie pozwolenia na budowę nowej świątyni". Ks. M. Romańczuk ur. się 10.08.1937 r. w Żeliszewie. Dn. 8.06.63 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikariuszem na wielu parafiach. W latach 1969 - 71 studiował zaocznie teologię pastoralną na KUL-u. 15.10.74 r. został mianowany pierwszym diecezjalnym referentem ruchu oazowego i pełnił tę funkcję przez 4 lata. 1.07.1977 r. został mianowany rektorem filii duszpasterskiej w Wołyńcach. Istniała tu pilna potrzeba budowy kościoła. Duszpasterstwo w powstałej w 1938 r. filii sprawowano w drewnianej kaplicy przerobionej ze szkoły chylącej się ku upadkowi. Ks. Romańczuk posiadał wybitne zdolności organizacyjne. Przygotował plac pod budowę, dokumentacje, zatwierdzenia, materiały i razem z parafianami przystąpił do budowy. Teren pod budowę ze względu na występującą kurzawkę wymagał silnego uzbrojenia. Projekt kościoła bardzo udany, efektowny architektonicznie, był równocześnie bardzo trudny. Budowa wymagała ogromnych środków finansowych, które zdobywał zbieraniem ofiar w innych parafiach. Ze strony parafian spotykał się zawsze z wielkim zrozumieniem i wydatną pomocą. Efektem tych wysiłków jest jedna z najpiękniejszych nowych polskich świątyń, której poświęcenie wyznaczył na 31.07.1988 r.  Wybudował również sale katechetyczne i plebanię, do której przeniósł się miesiąc przed śmiercią. Ani tego dnia, ani 25-cio lecia nie dożył. Odszedł niespodziewanie do Boga w pełni twórczych sił po latach ogromnie gorliwej pracy duszpasterskiej. Był dobrym i mądrym kapłanem, harmonijnie prowadzącym ze wszystkimi, których Bóg postawił na jego drodze, czynił wiele dobra konfratrom i wszystkim potrzebującym, miał łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, a każdą znajomość umiał przeznaczyć dla dobra innych.  Służył pomocą, często niezwykłą każdemu potrzebującemu. Bez rozgłosu wiele lat służył wydatną pomocą księdzu Blachnickiemu w jego tarapatach. Cieszył się ogromnym uznaniem u księży, a wynikało to z jego otwartej, życzliwej i ofiarnej postawy. W kłopotach, chorobie, prześladowaniach zawsze pojawiał się z pierwszą pomocą. Umiał doskonale współpracować z młodzieżą. Głębokie życie duchowe ugruntowane formacją oazową promieniowało spokojem i twórczą działalnością. Dn. 24.04.1987 r. w uznaniu Jego przykładnej postawy kapłańskiej i ofiarności w pracy duszpasterskiej i budowlanej został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Janowskiej. Zginął 25.01.1988 r. w wypadku samochodowym. Pogrzeb ofiarnego Kapłana odbył się w Wołyńcach 27.01.88 r. przy bardzo licznym udziale duchowieństwa i wiernych pod przewodnictwem obu Arcypasterzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ksiądz Mieczysław Romańczuk

22 września 2021