Parafia w mediach

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

Nr konta Parafii

KONTAKT

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1

08-110 Wołyńce

Tel. (25) 6435291

Nasza 

Parafia

 25 643 52 91

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

parafia.www@wp.pl

Ksiądz Józef Pieńkowski - od 15.11.1946 R.

W swoim życiorysie Ksiądz Józef Pieńkowski napisał:

 "Urodziłem się 3.05.1874 r. we wsi Bieńki, pow. Ostrowski, guberni Łomżyńskiej. Po gimnazjum miałem już drogę wytkniętą ... zostać księdzem. W roku 1892 w miesiącu czerwcu udałem się za radą miejscowego Księdza Proboszcza do Sejn na egzamin jako aspirant do stanu duchownego. W Sejnach nie sprzyjało mi szczęście, a właściwie wszystkim "Mazurom", gdyż zaledwie paru Polaków zostało przyjętych, a reszta sami Litwini i to najnowszej odmiany: Litwomani. Zmartwiony, ale nie zrażony wróciłem do domu. W połowie lipca tegoż roku dowiedziałem się od jednego ze znajomych mi alumnów, że w Seminarium Lubelskim są wolne miejsca. Zostałem przyjęty. Po pięcioletnim pobycie w seminarium i złożeniu matury w czerwcu roku Pańskiego 1897 przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Bpa Jaczewskiego. W parę tygodni po przyjęciu kapłaństwa ukochani Rodzice oraz cała rodzina i wioska ujrzeli mnie z rozrzewnieniem w sercu i łzą w oczach przy ołtarzu".

Ks. Pieńkowski, Rezydent w Mokobodach został mianowany Rektorem filii duszpasterskiej w Wołyńcach od dn. 15.11.1946 r. na miejsce J. ks. M. Łukasiewicza przeniesionego na stanowisko Administratora do parafii Brzeziny.

"W czasie tego pobytu w parafii Wołyńce jako proboszcz ks. Pieńkowski dbał o estetyczny wygląd kościoła, wewnętrzny wygląd miejsca świętego. Również zbudował dom dla organisty Miedzika". W czasie wizytacji w 1951 r. ks. Bp Jankowski napisał: "Obecny ks. Proboszcz, ks. Józef Pieńkowski, jubilat przybył do Wołyniec w 1946 r. i mimo swego wieku dużo przyczynił się do stanu materialnego: oszalował plebanię, w stodole urządził spichlerz, w podwórzu urządził piwnicę, a w 1956 r. ks. Bp Świrski zaznaczył, że ks. kan. Pieńkowski "mimo podeszłego wieku, bo już ukończył 83 lata nie zraża się trudnościami, ale w podniosłym nastroju i w miarę możliwości swoich sił prowadzi pracę duszpasterską i administracyjną".

1.04.1955 r. ks. Pieńkowski pisze do Ks. Bpa: "Z powodu podeszłego wieku i trudnych domowych warunków dla braku służby i z powodu nadwątlonego zdrowia pokornie proszę Waszą Ekscelencję o zwolnienie mnie ze stanowiska rektora filii duszpasterskiej w Wołyńcach i przeniesienie w stan spoczynku. A 11.05 tegoż roku napisał: ..."Poprawiłem się na zdrowiu, w słońcu wiosennym wzmocnił się organizm, dlatego też najpokorniej proszę Arcypasterza o pozostanie nadal na stanowisku Rektora Filii Duszpasterskiej Wołyńce". Z funkcji tej został zwolniony od 23.08.58 r. i przeniesiony w stan spoczynku."

Zmarł 27.02.66 r. w Siedlcach (w wieku lat 92 - w kapłaństwie 68 lat).

 

 

 

 

 

Ksiądz Józef Pieńkowski

22 września 2021