Parafia w mediach

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

Nr konta parafii

parafiawolynce@wp.pl

Tel. (25) 6435291

Bursztynowa 1

08-110 Wołyńce

Kontakt

 

 

Rys historyczny: 

 

Wołyńce wraz z wioskami Skórzec, Rakowiec, Wóleczka, Strzała, Lipniak, Teodorów, Żelków należały wcześniej do parafii w Niwiskach. Z tej ostatniej wyodrębniono w 1802 roku parafię w Skórcu, a z niej następnie w 1938 roku parafię w Wołyńcach.
Po raz pierwszy mszę św. w drewnianym kościele w Wołyńcach w tzw. osadzie Kowalskich odprawił 25 grudnia 1932 roku administrator parafii Skórzec ks. Zygmunt Trószczyński. Sprawa gruntu pod kościołem oraz własności budynku została uregulowana dopiero w 1936 roku. Początkowo posługę duszpasterską w kościele w Wołyńcach sprawowali księża z parafii w Skórcu, lecz po utworzeniu parafii w maju 1938 roku parafię objął ks. Stanisław Jurczak. W skład parafii weszły wsie: Wołyńce z koloniami, Teodorów, Lipniak, Wólka Wołyniecka, Rakowiec, Sekuła, Żelków - Kolonia.

Drewniany kościół służył społeczności parafialnej przez wiele lat, lecz stan techniczny budynku stale się pogarszał.
W roku 1977 ekspertyza budowlana przeprowadzona przez inżynierów Politechniki Warszawskiej wykazała stan b. dużego zużycia budynku, w tym liczne deformacje ścian, co groziło zawaleniem. W czerwcu 1978 roku Kuria Diecezjalna w Siedlcach wyraziła zgodę na budowę nowej świątyni. Nową świątynię zaprojektował inż. Jan Pełka i doc. dr Zbigniew Wolak z Warszawy. Prace budowlane rozpoczęły się od odwodnienia terenu oraz wykonania ław fundamentowych. Roboty były kontynuowane w kolejnych latach dzięki staraniom ks. Mieczysława Romańczuka. W roku 1985 stary kościół został zniszczony przez pożar, który wybuchł od niesprawnej instalacji elektrycznej. Z powodu pożaru zdecydowano się postawić prowizoryczną kaplicę, a do czasu zakończenia jej budowy wierni gromadzili się na msze św. na plebanii. Poświęcenia nowej świątyni dokonał w dniu 31 lipca 1988 roku ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych.

Historia parafii

Nasza 

Parafia

 25 643 52 91

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

parafiawolynce@wp.pl