Parafia w mediach

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340

Nr konta Parafii

KONTAKT

e-mail: xjmucha@wp.pl

Bursztynowa 1

08-110 Wołyńce

Tel. (25) 6435291

  • Rozpoczynamy dwuletni cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podst. i klasy 1 szkół ponadpodstawowych. 

 

  • Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy 7 i 8 szkoły podst. oraz klasy 1 szkół ponadpodstawowych i starszych, którzy nie mają bierzmowania w niedzielę 26 września po Mszy św. o godz. 17.00. Na spotkanie zapraszamy także rodziców. (Jeśli w rodzinie są dzieci przygotowujące się do I Komunii św. oraz bierzmowania wystarczy, aby rodzice byli na jednym spotkaniu).

 

  • Wydział Nauczania Kurii Biskupiej przypomina, że zgodnie z prawem Kościoła,  przygotowanie do I Komunii św. i bierzmowania oraz przyjęcie tych sakramentów odbywa się w parafii zamieszkania.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Nasza 

Parafia

 25 643 52 91

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

parafia.www@wp.pl

Informacje, terminy spotkań

KOMUNIKAT REFERATU DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

Siedlce, 29 września 2021 r.

 

Czcigodni Księża Proboszczowie, Wikariusze i Prefekci!

Drodzy Rodzice, Katecheci i Młodzi Diecezji Siedleckiej!

Referat Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej zaprasza wspólnoty parafialne, ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie zrzeszające młodych do włączenia się w nowe inicjatywy duszpasterskie i ewangelizacyjne, których przygotowaniem i koordynacją, wraz z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, zajmie się powołana przez Biskupa Siedleckiego Diecezjalna Rada Duszpasterstwa Młodzieży. W skład Rady wejdą przedstawiciele młodych z każdego rejonu (6 osób), delegaci Ruchu Światło-Życie i KSM (2 osoby), przedstawiciele dekanalnych duszpasterzy młodzieży (2 osoby), osób konsekrowanych (1 osoba) i rodziców (2 osoby). Wybór członków Rady odbędzie się podczas I Diecezjalnego Forum Młodych w Łukowie (16 października), a jej oficjalne powołanie w czasie diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży w katedrze siedleckiej w Niedzielę Chrystusa Króla (21 listopada).

Czcigodnych Rodziców, Księży i Katechetów prosimy o umożliwienie młodym udziału w proponowanych spotkaniach i inicjatywach.

  • Nocne Czuwanie Młodych (Siedlce, 8 października)

Pierwszym cyklicznym spotkaniem proponowanym młodym naszej diecezji będzie Nocne Czuwanie Młodych w Siedlcach. Pragniemy je organizować w każdy drugi piątek miesiąca. Razem z analogicznym spotkaniem, które już od wielu lat odbywa się w 3 piątek miesiąca w Kodniu, będzie ono stanowić konkretną propozycję formacyjną dla młodzieży. Miejscem spotkania w Siedlcach będzie Kaplica Akademicka w przy ul. Brzeskiej 37. Początek zawsze o godz. 20.00; zakończenie Eucharystią o godz. 24.00. W programie m.in. zawiązanie wspólnoty, konferencja, świadectwa, adoracja z możliwością spowiedzi; w październiku także modlitwa różańcowa. Analogiczne spotkania w Kodniu rozpoczną się po ustaniu stanu wyjątkowego. Prosimy Księży i Katechetów o przekazanie młodym tego zaproszenia i zachęcamy do organizowania grup.

  • Diecezjalne Forum Młodych (Łuków, 16 października 2021)

Diecezjalne Forum Młodych ma być spotkaniem liderów i animatorów duszpasterstwa młodzieży. Zapraszamy na nie po jednym przedstawicielu młodych z każdej parafii (zgłoszenia przez dekanalnego duszpasterzy młodzieży). Młodzi zostaną włączeni w diecezjalną drogę synodalną, którą oficjalnie dzień później zainauguruje w katedrze siedleckiej Biskup Kazimierz. W czasie Forum młodzi wysłuchają referatu wprowadzającego, podejmą pracę w małych grupach dzielenia oraz dokonają wyboru swoich przedstawicieli z rejonu do Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Młodzieży. Forum rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00, a zakończy wspólnym uwielbieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu (godz. 20.00-21.00). W Forum wraz z młodzieżą biorą udział dekanalni duszpasterze młodzieży. Część plenarna, praca w grupach i obiad będą miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki, a Msza św. i adoracja w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Jeśli Pan Bóg pozwoli takie Forum stanie się coroczną formą pracy wprowadzającą w nowy rok formacyjny.

  • Diecezjalne obchody XXXVI ŚDM (rejony duszpasterskie, 20 listopada 2021)

Od tego roku, zgodnie z decyzją papieża Franciszka, ważną datą w kalendarzu duszpasterstwa młodzieży na całym świecie staje się Niedziela Chrystusa Króla, na którą zostają przeniesione diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży. W naszej diecezji proponujemy, aby obchody te zorganizować w sześciu rejonach duszpasterskich, w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Niedzielę Chrystusa Króla, a więc 20 listopada. Tegoroczną tematykę wyznacza Orędzie papieża Franciszka do młodych „Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26,16). Za program razem z Księżmi Dziekanami odpowiadają dekanalni duszpasterze młodzieży z poszczególnych rejonów. W Niedzielę Chrystusa Króla, 21 listopada, w katedrze siedleckiej na Mszy św. o godz. 10.00, a później na swoich spotkaniach, zgromadzą się młodzi, którzy wejdą w skład Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Młodzieży oraz młodzież z KSM-u w dniu swojego święta patronalnego. W tym dniu zachęcamy, aby we wszystkich parafiach diecezji włączyć do modlitwy powszechnej wezwanie za młodzież.

  • Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Młodzieży (Siedlce, ul. Brzeska 37)

Z inicjatywy Biskupa Kazimierza dotychczasowa Kaplica Akademicka przy parafii Ducha Świętego w Siedlcach (ul. Brzeska 37) staje się Diecezjalnym Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza odbyła się uroczysta inauguracja Centrum. Podczas Eucharystii i adoracji kopii Krzyża Pratulińskiego oddano to miejsce duszpasterzom i młodym naszej diecezji. Pragniemy, aby tam koncentrowało się formacyjne i logistyczne życie duszpasterstwa młodych. Tam również będzie mieścić się biuro diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Już dzisiaj zapraszamy Czcigodnych Księży i Drogich Katechetów, wraz z młodzieżą, do korzystania z tego miejsca i uczynienia go „domem i miejscem komunii młodego Kościoła”.

  • Kalendarium wydarzeń planowanych przez CDM na rok duszpasterski 2021/22

08.10.2021 – Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach (Brzeska 37)16.10.2021 – I Diecezjalne Forum Młodych w Łukowie (Parafia Podwyższenia Krzyża Św.)23.10.2021 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)31.10.2021 – Marsz Świętych (CDM w Siedlcach)12.11.2021 –  Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach20.11.2021 – Światowe Dni Młodzieży w diecezji – spotkania w rejonach21.11.2021 – Światowe Dni Młodzieży w diecezji – inauguracja działalności Diecezjalnej   Rady Duszpasterstwa Młodzieży – katedra siedlecka, I KLO w Siedlcach23.11.2021 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)10.12.2021 – Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach22-23.12.2021 – Młodzieżowe Rekolekcje Adwentowe (MRA) w kaplicy CDM w Siedlcach23.12.2021 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)28.12.2021- 01.01.2022 – Europejskie Spotkanie Młodych TAIZÉ w Turynie– diecezjalny koordynator wyjazdu: ks. Bogumił Lempkowski14.01.2022 – Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach23.01.2022 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)11.02.2022 – Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach23.02.2022 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)11.03.2022 – Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach23.03.2022 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)08.04.2022 – Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach12-13.04.2022 – Młodzieżowe Rekolekcje Wielkopostne (MRW) w kaplicy CDMw Siedlcach23.04.2022 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)13.05.2022 – Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach23.05.2022 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)10.06.2022 – Nocne Czuwanie Młodych w kaplicy CDM w Siedlcach17.06.2022 – Jerycho Młodych w Pratulinie23.06.2022 – Diecezjalny Dzień Modlitw za ŚDM w Lizbonie (CDM w Siedlcach)– zakończenie roku formacyjnego w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży

Polecając wszystkie plany Diecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Młodzieży ufnej pamięci w modlitwie, z wyrazami szacunku –

Ks. Radosław Piotrowski

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

W sobotę o godz. 17.30 różaniec prowadzą kandydaci do bierzmowania. Proszę o zgłaszanie się chętnych do odmawiania poszczególnych tajemnic.
Na prośbę rodziców obowiązkowe miesięczne spotkanie kandydatów nie będzie połączone z różańcem 23.X, ale odbędzie się dzień później 24.X w niedzielę: o godz. 17.00 Msza św. z nauką dla kandydatów, a następnie krótkie spotkanie organizacyjne.