17 kwietnia 2014

Historia

Apostolat Złota Róża zrodził się w Medjugorie. Jest odpowiedzią na oredzie Królowej Pokoju z 2 stycznia 2007 r. kiedy to Maryja w czasie comiesięcznego spotkania z Miryjaną poprosiła o modlitwę i post za kapłanów. Pierwsza wspólnota Apostolatu „Złota Róża” – Modlitwy i Postu za Kapłanów powstała 1 marca 2007 roku przy Parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Myślą przewodnią tworzącego się Dzieła były słowa „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” /J2,5/.

Założycielką pierwszej wspólnoty „Złotych Róż” jest Teresa Kruszewska, a opiekunem duchowym dzieła został ksiądz Józef Skorodiuk, który poprowadził pierwszą Mszę świętą o Boże błogosławieństwo dla Apostolatu, w kaplicy sióstr Teresek w Siedlcach w dniu 1 marca 2007 roku o godz. 6.30. kolejna Msza święta tego dnia odbyła się w Kościele Bożego Ciała w Siedlcach o godz.18.00 z udziałem pierwszej wspólnoty.

Później osoby z innych parafii, otrzymywały światło i przynaglenia, i tworzyli takie wspólnoty w swoich parafiach w Polsce.

W 2010 roku w pierwszą sobotę marca odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd „Złotych Róż” na jasnej Górze. Na spotkanie przybyło 4 księży i bardzo dużo ludzi. Podczas uroczystej Mszy świętej Apostolat został zawierzony Maryi – Królowej Polski. Tę Mszę świętą koncelebrowało 3 biskupów, między innymi ks. biskup Henryk Tomasik (wówczas bkp pomocniczy Diecezji Siedleckiej). Od tego czasu (2010 r. – 2015 r.) w każdą pierwszą sobotę marca odbywały się Ogólnopolskie Zjazdy „Złotych Róż” na Jasnej Górze, a w drugą sobotę października w Oborach k. Torunia.

W 2016r. spotkanie marcowe i październikowe miało miejsce w Diecezji Siedleckiej – w Leśnej Podlaskiej (pierwsze pod przewodnictwem ks. doktora Pawła Wiatraka, a drugie pod przewodnictwem ks. doktora Grzegorza Koca). W 2017 r.w pierwszą sobotę marca Ogólnopolski Zjazd Apostolatu odbył się ponownie na Jasnej Górze pod przewodnictwem ks. doktora Grzegorza Koca – Opiekuna Apostolatu w Diecezji Siedleckiej.

Modląc się liczymy na Opatrzność Bożą, opiekę Maryi, świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny, którzy są głównymi patronami Apostolatu.

Nieustannie uczymy się wszystko czynić z miłości, coraz bardziej kochać kapłanów, umiłowanych synów Jezusa i Maryi. Pragniemy poprzez miłość, modlitwę i post przyczynić się do zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi przez kapłanów.

Podstawową wspólnotę “ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21-osobowa. Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA ŚW., KORONKĘ do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, MODLITWĘ ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ ZA KAPŁANÓW I MODLITWĘ DO MARYI ZA POWOŁANYCH DO KAPŁAŃSTWA ŚW. JANA PAWŁA. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).
W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w niżej podanych intencjach post o chlebie i wodzie lub wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp. W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).
https://zakaplanow.pl/zlota-roza/o-apostolacie/

Modlitwa i post za kapłanów

Apostolat Modlitwy i Postu za Kapłanów „ZŁOTA RÓŻA” zjednał pierwszych Członków w dniu utworzenia w naszej parafii - 17 kwietnia  2014 roku w Wielki Czwartek.
Pierwszy dzień Triduum Paschalnego to również święto Kapłanów.  Bukiet złotych róż, ofiarowany ówczesnemu Proboszczowi, ks. Januszowi Stefaniukowi podczas Mszy św. przez pierwszych członków Apostolatu w naszej parafii - stanowił piękny i wzruszający symbol działań, które przyświecają "Złotej Róży" - MODLITWA I POST ZA KAPŁANÓW.
Na modlitwie  w intencji kapłanów żyjących i tych, którzy już odeszli do wieczności  spotykamy się w kościele w każdą drugą niedzielę miesiąca.  
Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy!

Modlitwa św. Faustyny Kowalskiej za kapłanów.

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie daj nam świętych kapłanów, Ty Sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. (Dz 1052)

Modlitwę do Maryi za powołanych do kapłaństwa św. Jana Pawła II z adhortacji Pastores dabo vobis.

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którymi Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi – Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu– zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele. Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom– oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy– uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn– przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko kapłanów. Amen.

(Visited 8 209 times, 3 visits today)

 

Parafia Wołyńce

17 kwietnia 2014 roku.

PARAFIA WOŁYŃCE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

 

MSZE ŚWIĘTE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony www.parafiawolynce.pl

Małgorzata Szczepańska

E-mail: parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340