Matko Kapłanów módl się za nami!

Cele Apostolatu Margaretka:

  • modlitwa za wybranego przez grupę kapłana,
  • troska o jedność kapłanów z biskupem i między sobą,
  • współpraca między kapłanami i świeckimi,
  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

 

Apostolat Margaretka, czyli ruch osób modlących się za kapłanów, powstał 1 sierpnia 1981 roku w Kanadzie. Założony został, za aprobatą miejscowego biskupa, przez osobę świecką – panią Louise Ward.

Patronką ruchu została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła, natomiast jako logo wybrano margaretkę, czyli polny kwiat. W centrum kwiatu wpisuje się imię księdza, a na siedmiu płatkach imiona osób, z których każda modli się w wybranym przez siebie dniu tygodnia.

Do rozkwitu Margaretek przyczynili się franciszkanie z parafi w Medjugorie, szczególnie ojciec Jozo Zovko. Ich świadectwo o mocy i znaczeniu tej formy modlitwy pomogło w szybszym rozpropagowaniu jej na całym świecie. W Polsce Margaretki pojawiły się jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, ustanowili Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.

Dziś istnieje ogromna potrzeba systematycznej modlitwy za kapłanów. Warto zakładać Margaretki swoim księżom (proboszczom, wikariuszom, krewnym). Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie modlitwy (jubileusz, imieniny, pielgrzymka, odpust). Zewnętrznym znakiem przynależności jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana. Blankiety można pobrać ze strony www.apostolatmargaretka.pl.

 

Modlitwa w wybranym dniu tygodnia

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. … uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. Święty jego Patronie, Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż go przed wszelkim złem.

Amen.

Ponadto należy odmówić (według ustalenia przez grupę):

  • Dziesiątek Różańca Świętego lub
  • Koronka Pokoju (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego ( … ) + 7 razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) lub
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę.

Apostolat „Margaretka” w naszej parafii modli się za kapłanów:

  • ks. Jacka Muchę
  • ks. Janusza Stefaniuka
  • ks. Adama Kulika

 

PARAFIA WOŁYŃCE

parafia.www@wp.pl

 25 643 52 91

 

MSZE ŚWIĘTE

 

Niedziela:  8.30, 11.00, 17.00

Dni powszednie: godzina -  18.00

Środa i sobota godz. 6.00 Msza św. roratnia

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

druga niedziela miesiąca 15.00 - 17.00

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚW.

 

Przed każdą Mszą św.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach

Diecezja Siedlecka, Dekanat Domanicki

Bursztynowa 1, 08-110 Wołyńce

Tel. 25 6435291

Administrator strony www.parafiawolynce.pl

Małgorzata Szczepańska

E-mail: parafia.www@wp.pl

Konto bankowe Parafii:

23 2030 0045 1170 0000 0290 8340