Serdeczne "Bóg zapłać" Tym wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarą wspierali remont kaplicy ku czci Matki Bożej Dobrej Śmierci.
Po remoncie kaplica będzie służyła do sprawowania Mszy świętych w okresie zimowym (w ciągu tygodnia), jak również do spotkań przed I Komunią Świętą, Bierzmowaniem czy dla grup modlitewnych w zimowej porze. Rozważam też umieszczenie tam biblioteki parafialnej.
Ks. Janusz Stefaniuk
proboszcz


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W WOŁYŃCACH
POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA
Wołyńce 58, 08 - 110 Siedlce
PROBOSZCZ: KS. JANUSZ STEFANIUK
Telefon: 25 6435291
Numer rachunku bankowego:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Siedlcach
ul. B. Joselewicza 3, 08-110 Siedlce
23 2030 0045 1170 0000 0290 8340


Obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci
W NASZEJ PARAFII

Obraz Patronki Dobrej Śwmierci w kościele Seminaryjnym w Warszawie

KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ
PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI


Dzień 18 sierpnia 2018 roku przeszedł do historii parafii Wołyńce jako niepowtarzalny i uroczysty.
W sobotnie popołudnie, o godz.15.00 przybył na parafialny cmentarz Ks. Biskup Piotr Sawczuk, aby z licznie zgromadzonymi wiernymi i kapłanami pochodzącymi z tej parafii, wraz z ks. proboszczem odmówić koronkę do Bożego miłosierdzia.
Następnie Ks. Biskup poświęcił piękną kopię obrazu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. W swoim przemówieniu Biskup Piotr zaznaczył, że teraz zostanie odwrócony bieg wydarzeń, bo zazwyczaj to kondukty przemieszczają się ze świątyni na cmentarz, a tym razem w to piękne, sobotnie popołudnie szyk zostaje odwrócony – procesja wyruszy z obrazem z cmentarza do świątyni parafialnej.

W uroczystej procesji różne stany niosły na ramionach obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po dotarciu do świątyni obraz został ustawiony w pobliżu ołtarza i rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył Ks. Biskup w koncelebrze z kapłanami, pochodzącymi z tej parafii: ks. kanonikiem Zbigniewem Grabowskim i ks. Piotrem Zasuwikiem. Niestety zły stan zdrowia nie pozwolił na obecność dwóch poprzednich proboszczów parafii Wołyńce.

Księża z dekanatu domanickiego posługiwali w konfesjonałach dla licznie oczekujących na spowiedź wiernych. W kazaniu Biskup Piotr przypomniał historię oryginalnego obrazu Patronki Dobrej Śmierci, którego początki obecności w Polsce związane są z osobą króla Jana Kazimierza. Niestety, oryginał spłonął podczas Powstania Warszawskiego w piwnicach karmelickiego klasztoru przy Krakowskim Przedmieściu. Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Krakowie powstała dokładna kopia, która po umieszczeniu w kościele seminaryjnym (dawnym karmelickim) szybko zasłynęła łaskami. W 2015 roku kardynał Kazimierz Nycz ukoronował obraz koronami biskupimi. W wołynieckiej świątyni jest dolna kaplica, która służyła do kultu, gdy nie był jeszcze wykończony główny kościół. Po przeniesieniu nabożeństw do górnego kościoła, kaplica poszła w zapomnienie i z czasem stała się lamusem na różne dekoracje. W ubiegłym roku, w wyniku zapchania się drenaży wokół kościoła, na betonowej posadzce pojawiła się woda gruntowa. Z każdym miesiącem sytuacja stawała się trudna.

Decyzją ks. proboszcza Janusza Stefaniuka, po uprzednim wykonaniu nowych drenaży, całodobowym osuszaniu ścian przez trzy tygodnie, dwa miesiące temu rozpoczęły się właściwe, gruntowne prace renowacyjne kaplicy. W zamyśle proboszcza, który znał obraz patronki Dobrej Śmierci jeszcze z czasów warszawskich studiów z historii sztuki, właśnie tej Madonnie kaplica została dedykowana. Parafian bardzo serdecznie poruszył ten zamiar i intencja takiej dedykacji, jak również to, że kaplica po remoncie będzie służyła do nabożeństw w okresie zimowym w ciągu tygodnia, na spotkania modlitewne, przed I Komunia świętą, przed bierzmowaniem, na zmianki Kół Różańcowych, gdyż zostało założone ogrzewanie podłogowe, wymieniono okna, z których teraz spoglądają Aniołowie.

Po kazaniu, nastąpiło poświęcenie koron dla Jezusa i Jego Matki. Ks. Biskup Piotr w ciszy dokonał koronacji biskupiej obrazu, co było włączeniem się wspólnoty parafii Wołyńce w dziękczynienie Matce Najświętszej za Jubileusz 200 – lecia istnienia naszej Diecezji. Po modlitwie po Komunii, Ksiądz Biskup w otoczeniu kapłanów zszedł z ukoronowanym obrazem do dolnej, wyremontowanej kaplicy i dokonał jego instalacji oraz poświęcił na nowo przestrzeń, która kiedyś była przez wiele lat Wieczernikiem, gdzie sprawowano Ofiarę Eucharystyczną i szafowano sakramenty.

Przed końcowym błogosławieństwem parafianie i ks. proboszcz wyrazili podziękowanie Biskupowi Piotrowi za obecność i przewodniczenie uroczystościom, jak również przybyłym kapłanom. Po zakończonej Mszy świętej kaplica została udostępniona wiernym. Na zewnątrz, przy świątyni, na wszystkich uczestników uroczystości czekała wojskowa grochówka i niepowtarzalny wojskowy, razowy chleb. O godzinie 21 odbył się w kaplicy pierwszy maryjny apel z modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące. Na zakończenie odbyło się uroczyste zasłonięcie ukoronowanej rok temu figury Matki Bożej Fatimskiej.

Na mapie ziemi siedleckiej i diecezjalnej przybyło nowe miejsce – specyficzne i chyba bardzo potrzebne. Zwłaszcza ludziom zapędzonym w wirze codziennych obowiązków. Dla ludzi, którzy owszem – bywają na pogrzebach, zamawiają Msze św. za zmarłych, wypisują ich imiona na wypominkowych kartkach, nawiedzają cmentarze, ale najczęściej nie mają czasu i miłosierdzia dla samych siebie, aby zatroszczyć się o dobre życie, a w konsekwencji o swoją dobrą śmierć i szczęśliwą wieczność. Oddana do użytku kaplica z przepięknym, ukoronowanym obrazem Patronki Dobrego Życia i Dobrej Śmierci ma swój niepowtarzalny, kameralny klimat, sprzyjający zadumie nad swoim życiem i temu, aby z namaszczeniem, świadomie wreszcie odmówić słowa: „ ….. módl się za nami grzesznymi, TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI NASZEJ....”.

HISTORIA OBRAZU

Matki Boskiej Dobrej Śmierci z kościoła seminaryjnego (pokarmelickiego) w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu.
Dzieje tego obrazu sięgają XVI stulecia. Król Jan Kazimierz otrzymał go w darze i przekazał Klaudiuszowi Doiett, prefektowi mennicy królewskiej. Syn prefekta, ojciec Innocenty, karmelita bosy, ofiarował ten obraz do kościoła karmelitów w Warszawie w 1664 roku. Umieszczony w kaplicy, zasłynął szybko licznymi łaskami i cieszył się wielką czcią okolicznej ludności Starego Miasta i Powiśla.

Opiekowało się nim Bractwo Dobrej Śmierci, o którego działalności wiemy niewiele, gdyż do naszych czasów przetrwały o nim tylko bardzo skąpe wiadomości.

W 1843 roku obraz przyozdobiono posrebrzaną sukienką, koronami i gwiazdkami. Tło postaci Maryi i Dzieciątka przykryto niebieskim aksamitem zasłaniając tym samym wszelkie ubytki powstałe w przeciągu dwustu lat jego istnienia.

W 1927 r. decyzją ks. Regensa Henryka Fiatowskiego obraz został poddany gruntownej konserwacji przez prog. Jana Rutkowskiego. Ten wybitny warszawski konserwator miał już na swoim koncie konserwację obrazu MB Częstochowskiej (1926 r.) i MB Ostrobramskiej przed jego koronacją (1927r.).

Przystępując do konserwacji obrazu MB Dobrej Śmierci wykonał najpierw jego kopię (tylko twarze i ręce obu postaci), przenosząc na nią metalową sukienkę i korony. Kopia ta w latach czterdziestych XX wieku została umieszczona w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Pruszkowie – Żbikowie. Obraz po konserwacji jaśniał pełnym blaskiem i znów cieszył się niezwykłą miłością i czcią wiernych.

Podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r. kościół seminaryjny wraz z budynkiem Seminarium stał się miejscem schronienia dla okolicznej ludności i szpitalem powstańczym, nazwanym ‘W paszczy wilka”.

Obraz narażony na niebezpieczeństwo chciano zabezpieczyć przed zniszczeniem wynosząc go do piwnicy seminarium. Tu niestety spłonął wraz z częścią budynku, dzieląc w ten sposób los miasta i jego mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że po Powstaniu Warszawskim w miejscu spalonego obrazu zawisł w ołtarzu cudowny Chrystus Ukrzyżowany z kaplicy Baryczków ze zburzonej archikatedry św. Jana Chrzciciela.

Po wojnie, pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. namalowano nowy obraz, który jednak ludziom pamiętającym dawny wizerunek nie przypominał oryginału.

W 1987 roku rektor kościoła ks. Wiesław Kądziela po odnalezieniu zdjęć w archiwum Instytutu Sztuki, będących fotograficzną dokumentacją konserwacji z 1927 r. poprosił prof. Mariana Paciorka z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, by na podstawie zachowanych zdjęć wykonał nową kopię.

Poświęcenia jej dokonał biskup pomocniczy warszawski Kazimierz Romaniuk w dniu 3 maja 1990 r. Kopia z lat pięćdziesiątych została przekazana nowemu kościołowi w Mrokowie.

Nowy zaś obraz przez trzy miesiące był umieszczony w prezbiterium, by wierni mogli się do nowego wizerunku przyzwyczaić. Wzruszające były świadectwa ludzi, którzy pamiętali jeszcze obraz sprzed wojny i w tym nowo poświęconym dziele odnajdowali “swoją Matkę Boską”.

Po trzech miesiącach obraz został umieszczony na swoim stałym miejscu w bocznym ołtarzu, w bogato rzeźbionej ramie, którą wcześniej podarował dla seminarium Stefan Kardynał Wyszyński.

Ks. Kardynał Józef Glemp modlił się przed tym obrazem, dokonał wpisu w pamiątkowej księdze i wyraził zgodę na prośbę ks. W. Kądzieli, aby w każdym 22-gim dniu miesiąca odbywała się wieczysta nowenna ku czci MB Dobrej Śmierci. (22 października przypada dawne wspomnienie MBDŚm.).

W 2012 r. została wykonana przez krakowskiego złotnika Tadeusza Rybskiego metalowa srebrzona i złocona zasłona do obrazu, który dla bezpieczeństwa jest umieszczona za szybą pancerną.

Obraz jest uroczyście odsłaniany i zasłaniany przy dźwięku fanfar skomponowanych przez ks. Piotra Markisza. Często również jest wykonywana pieśń “Od wieków Bogurodzico” do słów i melodii ks. W. Kądzieli.

Dnia 22 stycznia 2015 r. odbyła się uroczysta koronacja wizerunku Matki Boskiej Dobrej Śmierci. Aktu tego na prawach diecezjalnych dokonał J. Em. Kardynał Kazimierz Nycz.
Było to wydarzenie niezwykłe, gdyż podczas liturgii mszalnej była wykonana “Msza koronacyjna” W.A. Mozarta pod dyrekcją ks. Piotra Markisza. Wykonawcami byli – orkiestra, chór i soliści Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Kult Matki Bożej jest żywy o czym świadczą liczne wota umieszczone w gablotach na ołtarzu i bocznych ścianach kaplicy. Są również prośby i świadectwa otrzymanych łask z rąk Maryi, do której się uciekamy “teraz i w godzinę śmierci naszej”.
http://www.wmsd.waw.pl/obraz-matki-bozej-dobrej-smierci/
Zapraszamy do naszej galerii ...