Kościół parafialny w Wołyńcach - Figura MB Fatimskiej


CHRZESTNI
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto:
jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. (Kodeks Prawa Kanonicznego 874)

GŁÓWNE OBOWIĄZKI RODZICÓW CHRZESTNYCH
Rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza św., spowiedź, kolęda) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację.
Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego przystępują do spowiedzi Komunii św. Chrzestni zobowiązani są do pomagania w chrześcijańskim wychowaniu ich dziecka. Powinni również pamiętać o modlitwie za nowo ochrzczone dziecko.

NARZECZENI
Uwagi dla chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim.
1. Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej na 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu.
2. Jeżeli obie strony nie są naszymi parafianami, należy przedstawić pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią stron, wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.
3. Potrzebne są następujące dokumenty:
a) dowody osobiste
b) metryki chrztu obojga aktualne (ważne tylko 3 miesiące do daty ślubu!)
c) zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
d) zaświadczenie z USC o stanie wolnym (ważne tylko 3 miesiące do daty ślubu!)
4. Rozmowa z księdzem w kancelarii.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W WOŁYŃCACH
POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA
Wołyńce 58, 08 - 110 Siedlce
PROBOSZCZ: KS. JANUSZ STEFANIUK
Telefon: 25 6435291
Numer rachunku bankowego:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Siedlcach
ul. B. Joselewicza 3, 08-110 Siedlce
23 2030 0045 1170 0000 0290 8340


KANCELARIA PARAFIALNA

SPRAWY KANCELARYJNE MOŻNA ZAŁATWIAĆ GODZINĘ PRZED WIECZORNYM NABOŻEŃSTWEM, LUB BEZPOŚREDNIO PO NABOŻEŃSTWIE - WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA. W SOBOTY PROSZĘ UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNE ŚLUBY - WTEDY KONTAKT PRZED LUB PO MSZY ŚW. MOŻE BYĆ UTRUDNIONY.

W niedziele i święta - kancelaria nieczynna.
Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na spotkanie w konkretnej sprawie - w określonym terminie.

Z darem modlitwy i kapłańskim + błogosławieństwem
Ks. Janusz Stefaniuk
proboszcz parafii Św. Józefa Robotnika
w Wołyńcach

Proboszcz - ks. mgr Janusz Stefaniuk


KS. JANUSZ STEFANIUK - PROBOSZCZ PARAFII ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁYŃCACHLudzie są nierozumni,
nielogiczni i samolubni.
Kochaj ich mimo wszystko!

Jeśli czynisz dobro, oskarżą cię o egocentryzm.
Czyń dobro, mimo wszystko!

Szlachetność i szczerość wzmagają twoją wrażliwość.
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko!

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz.
Pomagaj mimo wszystko!

Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko o własny interes;
Przebaczaj im mimo wszystko!

Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki;
pozostań życzliwy mimo wszystko!

Jeśli osiągniesz w życiu sukces,
znajdziesz wielu fałszywych przyjaciół i wielu prawdziwych wrogów:
Staraj się osiągnąć sukces, mimo wszystko!

Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to wykorzystać;
Bądź szczery i otwarty, mimo wszystko!

W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata;
Buduj mimo wszystko!

Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć;
Bądź szczęśliwy mimo wszystko!

O dobru, które czynisz dzisiaj, ludzie zapomną pewnie już jutro;
Czyń dobro, mimo wszystko!

Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą ci, że to za mało;
Mimo to, dawaj z siebie wszystko!

Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy.
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz.

Modlisz się, jak umiesz, wierzysz, jakbyś darł palcami ziemię
i wydobywał kamień za kamieniem
patrząc, jak ci, co nie wierzą, nie modlą się - mają się nieźle i nie płaczą;
ufaj i módl się, mimo wszystko!

tym bardziej wierz, bo twoje imię zapisane jest w Sercu Boga
i choć twardo stąpasz po ziemi, mimo wszystko pamiętaj -

jesteś stworzony dla Nieba!