10.2011_ Relikwie Krwi - przygotowanie miejsca


instalacja_przygotowanie_001.jpg
instalacja_przygotowanie_006.jpg
instalacja_przygotowanie_008.jpg
instalacja_przygotowanie_012.jpg
instalacja_przygotowanie_015.jpg
instalacja_przygotowanie_016.jpg
instalacja_przygotowanie_017.jpg
instalacja_przygotowanie_018.jpg
instalacja_przygotowanie_019.jpg
instalacja_przygotowanie_020.jpg
instalacja_przygotowanie_021.jpg
instalacja_przygotowanie_024.jpg
instalacja_przygotowanie_025.jpg
instalacja_przygotowanie_028.jpg
instalacja_przygotowanie_029.jpg
instalacja_przygotowanie_031.jpg
instalacja_przygotowanie_034.jpg
instalacja_przygotowanie_037.jpg
instalacja_przygotowanie_045.jpg
instalacja_przygotowanie_047.jpg
instalacja_przygotowanie_048.jpg
instalacja_przygotowanie_050.jpg
instalacja_przygotowanie_051.jpg
instalacja_przygotowanie_052.jpg
instalacja_przygotowanie_059.jpg
instalacja_przygotowanie_061.jpg
instalacja_przygotowanie_062.jpg
instalacja_przygotowanie_064.jpg
instalacja_przygotowanie_065.jpg
instalacja_przygotowanie_069.jpg
instalacja_przygotowanie_071.jpg
instalacja_przygotowanie_073.jpg
instalacja_przygotowanie_086.jpg
instalacja_przygotowanie_089.jpg
instalacja_przygotowanie_091.jpg
instalacja_przygotowanie_094.jpg
instalacja_przygotowanie_095.jpg
instalacja_przygotowanie_096.jpg
instalacja_przygotowanie_097.jpg
instalacja_przygotowanie_101.jpg
instalacja_przygotowanie_103.jpg
instalacja_przygotowanie_104.jpg
instalacja_przygotowanie_105.jpg
instalacja_przygotowanie_106.jpg
instalacja_przygotowanie_109.jpg
instalacja_przygotowanie_110.jpg
instalacja_przygotowanie_113.jpg
instalacja_przygotowanie_115.jpg
instalacja_przygotowanie_116.jpg
instalacja_przygotowanie_117.jpg
instalacja_przygotowanie_118.jpg
instalacja_przygotowanie_119.jpg
instalacja_przygotowanie_120.jpg
instalacja_przygotowanie_121.jpg
instalacja_przygotowanie_122.jpg
instalacja_przygotowanie_123.jpg
instalacja_przygotowanie_124.jpg
instalacja_przygotowanie_125.jpg
instalacja_przygotowanie_126.jpg
instalacja_przygotowanie_127.jpg
instalacja_przygotowanie_128.jpg
instalacja_przygotowanie_129.jpg
instalacja_przygotowanie_130.jpg
instalacja_przygotowanie_131.jpg
instalacja_przygotowanie_132.jpg

Created by IrfanView